Tag - Sarajevo

Džemati u BiH

Džemat Kijevo – Sarajevo

Džemat Kijevo je od Sarajeva udaljen oko 12 kilometara. Džemat sada čini 180 domaćinstava dok ih je neposredno pred početak agresije na BiH bilo 200. Džamija...

Džemati u BiH

Džemat Podlugovi – Sarajevo

Džemat Podlugovi osnovan je nakon agresije na BiH, kada je na prostor ovog mjesta doselio veliki broj Bošnjaka, uglavnom iz istočne Bosne. Džemat danas broji...

Džemati u BiH

Džemat Ulog – Sarajevo

Na svome putu iz Foče u Hecegovinu, kroz kasabu Ulog prošao je slavni turski pisac Evlija Čelebija koji je u svom Putopisu zabilježio: Kasaba Ulog… Njegova je...

Džemati u BiH

Džemat Bojnik – Sarajevo

Džemat Bojnik je dobio naziv po isto-imenom mjestu u kome se nalazi.Prije rata ovaj džemat je bio satavni  dio džemata –Ahatovića.Bojnik je prije  posljednjeg...

Džemati u BiH

Džemat Hotonj – Sarajevo

Hotonj se nalazi na ulazu u Sarajevo sa sjevero-zapadne strane, na putu M-17. Graniči sa industrijskom zonom Pretis sa jedne i Kobilje Glave sa druge stane. Do...

Džemati u BiH

Džemat Magribija – Sarajevo

Džamija je locirana na Marindvoru u zapadnoj periferiji grada, u blizini bolnice Abdulah Nakaš. Ovu džamiju je dao sagraditi šejh Magribija koji je došao u...

Džemati u BiH

Džemat Faletići – Sarajevo

Ovom džematu pripadaju: ul. Faletići, Baruthana, Hladivode, Brusulje, Škaljin sokak i Gazijin han. Džemat se nalazi na 3. km starog puta Sarajevo-Pale. Ima oko...