RAMAZANSKA VAKTIJA 2024.

Home » Džemat Ulog – Sarajevo
Džemati u BiH

Džemat Ulog – Sarajevo

Na svome putu iz Foče u Hecegovinu, kroz kasabu Ulog prošao je slavni turski pisac Evlija Čelebija koji je u svom Putopisu zabilježio: Kasaba Ulog…

Njegova je tvrđava u planinama i zapustjela je. To je vojvodstvo hercegovačkog sandžaka… Ima svega tri mahale, džamiju Mehmed- bega Šestokrilovića ( poznata porodica proslavljena u narodnim pjesmama), koja ima visok minaret.

Ima, dalje, dva mesdžida i konačište ( han) zidano od tvrdog materijala, malo kupatilo( hamam), pet dućančića i do sto pedeset kamenim pločama pokrivenih kućica.
Evlija Čelebija kasabu Ulog spominje još na nekoliko mjesta. Tako u opisu Gatačkog polja on kaže: Prema carskim naredbama koje sam ja, siromah, donio od velikog vezira, isplaćeno je tri hiljade pandura iz dubrovačkog harača ( hazine) i te tri hiljade momaka otpremljeni su kao čuvari ( muhafezedži) na najvažnija mjesta…

U popisu tih mjesta i naujvažnijih klanaca navodi se i Ulog. Kasaba Ulog spominje se 1469. godine kao središte nahije Viševa koja odgovara istoimenoj srednjovjekovnoj župi u gornjem toku rijeke Neretva. U toj nahiji 1477. Godine spominju se i sela : Borač, Trnovi i Strane koja postoje i danas. U XVII stoljeću, kada je nastao ovaj rukopis, Ulog je pripadao kadiluku Foča. Pored Foče i Uloga ovaj kadiluk je obuhvatao: Jeleč, Ustikolinu, Zagorje i Zalom- palanku.

Spomenuta džamija Mehmed- bega Šestokrilovića u Ulogu obnovljena je 1934. Godine. Kao i mnoge druge džamije u Bosni i Hercegovini i ova je, tokom posljednje agresije na našu zemlju ( 1992-1995.) od strane srpsko-crnogorskog agresora srušena. Do agresije na BiH u ovom džematu imam, muallim i hatib bio je Hasan-ef. Mujić, zatim Jašar-ef. Vuk.

Džamija je obnovljena 2006. godine i u njoj se klanja džuma i bajram-namazi. Hatibsku dužnost obavlja Emir-ef. Karačić, student Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu. Svakog petka Emir-efendija sa grupom džematlija putuje iz Sarajeva u Ulog i tamo predvodi džumu-namaz.

Danas u Ulogu živi samo nekoliko muslimanskih i desetak pravoslavnih porodica.

Izvor: medzlis-sa.ba