Tag - Kalesija

Džemati u BiH

Džemat Sarači – Kalesija

Džemat Sarači novoformirani je džemat, nastao izdvajanjem iz matičnog džemata Miljanovci 1. januara 2010. godine. Sarači se nalaze na oko 4,5 km zapadno od...

Džemati u BiH

Džemat Šeher – Kalesija

Ovaj džemat jedan je od najstarijih kalesijskih džemata, a nalazi se 12 km jugoistočno od sjedišta Medžlisa Islamske zajednice Kalesija, na lokalnom putu koji...

Džemati u BiH

Džemat Mahala – Kalesija

Džemat Mahala osnovan je po završetku rata (1992–1995) izdvajanjem iz džemata Memići. Nalazi se 7 km sjeveroistočno od sjedišta Medžlisa Islamske zajednice...