RAMAZANSKA VAKTIJA 2024.

Home » Džemat Balibegovica – Sarajevo
Džemati u BiH

Džemat Balibegovica – Sarajevo

Džamija u džematu Balibegovica nalazi se zapadno od Bistrika u ulici Balbegovica, općina Stari Grad.

Džamija je podignuta 912- 1506, a nazvana je po Gazi Balibegu, sinu Jahja pašinu.

Kad je ovaj gazija bio bosanski sandžakbeg sagradio je ovu džamiju i uz nju česmu kao svoju zadužbinu.

U blizini džamije vakif je podigao Žensku banju.

Kad je Vuk Jajčanin navalio na Sarajevo, popalio ga i porušio, oborena je i ova džamija, ali je poslije na novo podignuta, jer je dotični mutevelija prodao gore spomenutu žensku banju i od dobivenih novaca obnovio džamiju.

Prigodom velikog požara god. 1109.(1697.p.Is.) i ova džamija je izgorjela.

Ova Gazi Balibegova džamija je imala od uvakufljenog imetka jedan dućan pokraj banje Gazi Isabegove i jednu kuću u mahali Berkuši u šeher Sarajevu.

Uz džamiju se nalazi groblje.

Također je izvršena još jedna adaptacija poslije 1995. godine.

Džematu pripadaju džematlije ulica: Balibegovica, Balibegovica čikma, Terzibašina dio i dio ulice Berkuša mala, a broj domaćinstava koji pripadaju ovom džematu je oko 250.

U džamiji se klanjaju: akšam, jacija i bajram namazi, a imamsku dužnost uglavnom obaljaju učenici i studenti.

Nema vakufske imovine.

Izvor: medzlis-sa