RAMAZANSKA VAKTIJA 2024.

Home » Džemat Prača – Pale – Sarajevo
Džemati u BiH

Džemat Prača – Pale – Sarajevo

Džemat Prača nalazi se na Općini Pale, smještena na jugoistoku Bosne i Hercegovine, obalama istoimene rijeke tj. Prače, u veoma plodnoj dolini, opasane planinama Jahorinom koja je visoka oko 1900m i Romanijom sa nadmorskom visinom oko1400m, te prelijepim Crnim vrhom, Klekom i Borovcom. Dakle, nalazi se na nadmorskoj visini od 639-1344m. Udaljena je od Goražda 42 km, a od glavnog grada Sarajeva 37 km, sa kojim je povezana asfaltnom saobraćajnicom. Veći dio Općine je reintegrisan Dejtonskim sporazumom.

Na lokalitetima sela Komrani i Čemernice nalazi se veliki broj stećaka.U blizini Prače nalaze se ostaci drevnog grada Pavlovca kojim je vladala neobična vladarka Jerinja. Legenda kaže za ovu neobičnu vladarku da je vunom pregrađivala rijeku Praču da bi uživala u vožnji lađom, mlijeko sa brdskih predjela od seoskih domaćinstava dobivala je u drvenim koritima koja su bila povezana sa tvrđavom u obliku vodovoda.
Poslije potpisivanja Daytonskog Mirovnog sporazuma, najveći dio općine Pale ušao je u sastav Republike Srpske.

U sastav Federacije BIH, ušla su naseljena mjesta: Brojnići, Čeljadinići, Čemernica, Datelji, Komrani, Hrenovica i Šainovići, te dijelovi naseljenih mjesta: Brdarići, Kamenica, Prača, Srednje i Turkovići. Od ovog područja formirana je općina Pale-Prača.

U Prači se nalazi jedna od najstarijih džamija na prostorima Bosne Semiz Ali Pašina džamija koja datira iz 1546 godine koja je u potpunosti uništena tokom agresije na BiH. Pred džamijom se do 1943 godine nalazio šadrvan čiji ostaci pokazuju vještinu naših klesara iz 16. st. Džamija u svom prvobitnom obliku nije sačuvana osim munare.

Uz džamiju nalazi se Semiz Ali –pašino turbe koje takođe datira iz 16.st. U turbetu je ukopan osnivač džamije, njegova žena i dijete. Prema narodnom vjerovanju to je Semiz Ali – paša sa svojom porodicom. Dokumenti pokazuju da je tu ukopan i Husein-paša. Turbe je građeno od pritesanog kamena šestougaone izvedbe.Turbe je visoko oko 7 metara, sa kupolom od 2,5 metara. Zidovi su debeli oko 80 cm. Do II svjetskog rata u njemu su bili drveni sarkofazi prekriveni čohom Međutim u Drugom svjetskom ratu turbe vidno je oštećeno, a u posljednjem ratu je ispucalo od detonacije pri miniranju džamije koja se nalazi u neposrednoj blizini. U neposrednoj blizini turbeta nalazi se nekoliko spomenika sa natpisima iz 1591.godine. Tokom agresije na BiH 1992.g. džamija sa munarom u potpunosti je uništena, turbe i navedeni nadgrobni spomenici su vidljivo oštećeni. U periodu poslije agresije prostor džamije je očišćen, postavljena je nova ograda, izdvojen je materijal od kojeg je bila munara i obavljeni su osnovni radovi u cilju zaštite turbeta.

Nakon dugogodišnjih nastojanja i velikog truda džamija je upotpunosti obnovljena, vraćen joj je stari izgled iz 1546 i otvorena je 30.augusta 2008.godine. Svaki dijelić sedre je ugrađen u novu-staru munaru. Džamija sadrži mekteb,a bdesthanu gasulhanu,imamsku kancelariju.
Važno je još napomenuti da je u Prači do 1963.g. datirala još jedna džamija takozvana Djevojačka džamija, dobila ime jer je sa munare pomenute džamije pala djevojka iz džemata, munara džamije je prenesena u Ilovaču, a zgrada džamije je služila kao imamska kuća.
Nakon posljednjeg rata u susjednom mjestu Hrenovica gradnja džamije počela je 1999. g. i uz pomoć priloga džematlija, nesebične podrške Općine i drugih dobronamjernika svečano je otvorena 04.10.2000.godine.

Vjersku pouku pohađa preko 120 djece iz obližnih razbacanih sela i do 20 km . Broj članova Islamske zajednice je preko 300.
U sklopu ovog džemata se nalaze i povratnička mjesta koja su Dejtonom ostala u RS Podgrab, Radačići, Modrik, Kamenica.

Vakufske imovine na području ovog džemata ima preko 17 dunuma zemlje.

Izvor: medzlis-sa.ba