Tag - Sarajevo

Džemati u BiH

Džemat Ahatovići – Sarajevo

Džemat Ahatovići nalazi se na području općine Novi Grad,na sjevernom prilazu gradu.Pripada mu područje MZ Dobroševići. U sastavu džematu nalaze se područja:...

Džemati u BiH

Džemat Jezero – Sarajevo

Na sjevernom ulazu u grad Sarajevo, nedaleko od stadiona Koševo nalazi se džemat Jezero. Džemat otprilike zauzima 2000 m2 i broji oko 1500 domaćinstava.Objekat...

Džemati u BiH

Džemat Hadžići – Sarajevo

Džematu Hadžići pripada Centar, Žunovnica, Kasatići i, ul.Brezovačka, ul.Omladinska, Sutice, XII hercegovačka i Ban Brdo. Džemat se nalazi zapadno od Sarajeva...

Džemati u BiH

Džemat Alipašino B faza

Nalazi se na području općine Novi Grad. Džematu pripada: Vojničko polje, dio Nedžarića i Mojmilo. Džamija je sagrađena 2000. godine. Imam džemata je hfz...

Džemati u BiH

Džemat Misoča – Sarajevo

Džemat Misoča nalazi se u opštini Ilijaš. Smješten je u dolini rijeke Misoče i dijelom na desnoj obali rijeke Bosne. Obuhvata naseljena mjesta: Donja Misoča...