Tag - Danska

Džemati u svijetu

Džemat Tønder – Danska

Džemat Tønder  se nalazi na samom jugu Kraljevine Danske i spada u red manjih džemata Islamske zajednice Bošnjaka u Danskoj. Osnovan je 1999. godine velikim...

Džemati u svijetu

Džemat Vejle – Danska

DŽEMAT VEJLE – Islamski Kulturni CentarDžemat Vejle je jedan od 17 džemata Islamske zajednice Bošnjaka u Danskoj i u organizacionom smislu, te po...