RAMAZANSKA VAKTIJA 2024.

Home » Džemat Hotonj – Sarajevo
Džemati u BiH

Džemat Hotonj – Sarajevo

Hotonj se nalazi na ulazu u Sarajevo sa sjevero-zapadne strane, na putu M-17. Graniči sa industrijskom zonom Pretis sa jedne i Kobilje Glave sa druge stane. Do agresije na Bosnu i Hercegovinu ‘92-‘95. god. Hotonj je bio u sastavu džemata Ugorsko. Prestankom ratnih dejstava došlo je do ogromnog priliva stanovništva, pa se sve više ukazivala potreba za organiziranjem zasebnog džemata. Sve veći broj polaznika vjerske pouke koji su išli u Ugorsko, a zatim u Baricu, bio je razlog da se počne sa poukom u mjesnoj zajednici Hotonj. Tu su obavljani i teravih-namazi, koji su ranije obavljaniu privatnim kućama.

Godine 2002. u novembru (ramazan) dolazi do inicijative za gradnju džamije. Općina Vogošća obećava nepuna dva dunuma zemlje za izgardnju džamije i džamijske kuće i to unosi u regulacioni plan, a 30.12.2002. godine iz džemata na adresu Medžlisa IZ-e Sarajevo ide inicijativa za gradnju džamije.
U tom periodu stiže i vijest da su hadži Besim –beg Tafiloski Halidović i njegova hanuma h. Fatima iz Struge (Labunište ,Makedonija) voljni kao vakifi preuzeti brigu oko finansiranja radova i materijala.

Selim Balić, naš vrijedni džematlija i privrednik, je u ramazanu 2003. godine finansirao zemljane radove, a unuk vakifa, Nijaz Salkoski, preuzeo je brigu oko prenosa sredstava od djeda, vakifa i izvođenja radova na džamiji. Zidanje do visine mahfila i izljevanje ploče na mahfilu uradio je odmah iza ramazana. 30.03.2004. godine osnovan je i građevinski odbor, mada je svu brigu o gradnji vodio Nijaz Salkoski.Projektant džamije je inžinjer Irfan Selman.

U međuvremenu se priprema dokumentacija za građevinsku dozvolu, a sve radove koordinira imam džemata Ugorsko-Hotonj, Zahid-ef. Mujkanović. Radovi se intenziviraju u proljeće 2004. god. tako da su u toj godini završeni svi grubi radovi i pokrivanje. U proljeće 2005. godine oprema se objekat džamije iznutra i svana.
Dolazak hadži Besim-bega i h. Fatime kod unuka krajem ljeta, a već su bili stari i oslabili, maksimalno je ubrzao radove i pripreme za otvorenje džamije, tako da je otvorenje bilo 5. oktobra 2005. , kome su prisustvovali i njeni vakifi.

Prvu godinu od otvorenja džamije imamsku dužnost honorarno obavljaju imami,studenti: Emir-ef. Salić i Edin-ef. Mrkulić, a džumu-namaz Ahmed-ef. Ibrahimagić. Od oktobra 2006. godine imamsku dužnost preuzima stalni imam Zahir-ef. Karaman.


Džamijski odbor je 2002. god. bio zajednički sa Baricom i iz Hotonja je jedino na izborima 11.10.2002. godine u Džamijski odbor ušao Munib Mujezin. Prvi zasebni džamijski odbor Hotonj izabran je 2006. god. u sastavu:
1. Semiz Kljajić, predsjednik
2. Ibrahim Hrnjić, blagajnik
3. Munib Mujezin, član
4. Muhamed Selimović, član
5. Adem Šabić, član i
6. Ćerim Banda, član
Zatim, godine 2010. u džamijski odbor izabrani su:
1. Nusret Kućanović, predsjednik
2. Ibrahim Hrnjić, blagajnik
3. Mr. Medžid Hasković, član
4. Ekrem Selmanović, član
5. Semiz Kljajić, član i
6. Hajrudin Hodžić, član

Izvor: Džemat Hotonj