Home » Džemat Faletići – Sarajevo
Džemati u BiH

Džemat Faletići – Sarajevo

Džemat Faletići
Džemat Faletići

Ovom džematu pripadaju: ul. Faletići, Baruthana, Hladivode, Brusulje, Škaljin sokak i Gazijin han. Džemat se nalazi na 3. km starog puta Sarajevo-Pale. Ima oko 650 domaćinstava. Na prijedlog Džemal ef. Spahe, Seid-beg Dženetić je kupio zemlju i 1934. godine sagradio mekteb u sklopu kojeg je bio stan i gasulhana, a 1964. godine je dograđena i drvena munara. U toku agresije džamija je potpuno srušena, a nova je sagrađena 2001. godine.

Imami, hatibi i muallimi džemata su: Olovčić Sulejman, Zulfo, Đulaga, Abdulah, Sakib, Hasanović Irfan, Omerović Enes, Đulović Mensud i Salkić Mensur. Vakuf džemata čine: imamska kuća, gasulhana, mesdžid „Hladivode“ i Staro mezarje.

U džamiji se klanja beš vakat, džuma, bajrami i uče djeca. Vakifi u džematu: Dženetić Seid-beg, Olovčić Abdulah, Adem, Mehmed i Čengić Nurija.

MOJ DŽEMAT:   Džemat Rosulje - Visoko

 

Mesdžid Hladivode

Čengić Nurija iz Hladivoda 1974. godine unaprijedio je vakuf džamije „Faletići“ kućom i okućnicom od 1300 m2 zemljišta. Nakon smrti njega i njegove supruge kuća je pretvorena u mesdžid u kojem se klanjala teravija i podučavala djeca. U toku agresije kada je srušena džamija u Faletićima, a stanovništvo tog naselja protjerano, mesdžid je preuzeo sve vjerske aktivnosti džemata. U augustu 2013. godine svečano je otvoren novi objekat mesdžida Hladivode u kome se klanja akšam i jacija, teravije, bajrami i uče djeca. Funkciju honorarnog imama obnaša Adil ef. Okić, student Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu.

Izvor: medzlis-sa