RAMAZANSKA VAKTIJA 2024.

Home » Džemat Čengić Vila – Sarajevo
Džemati u BiH

Džemat Čengić Vila – Sarajevo

Džemat Čengić Vila
Džemat Čengić Vila

Džemat Čengić Vila smješten je na području pet mjesnih zajednica: Čengić Vila 1, Čengić Vila 2, Dolac Malta i Kumrovec. Formiran je ratne 1994. god. a ranije je bio u sastavu džemata Hrasno. Ima preko 2000  hiljade domaćinstava. U početku rada džemata sve vjerske aktivnosti održavane su u adaptiranom općinskom prostoru.

Dana 15. 09. 2003. godine postavljen je kamen temeljac za Kuvajtsku džamiju, kako je nazvana nova džamija na Čengić Vili jer joj je finansijer Ministarstvo vakufa i vjerskih pitanja Vlade Kuwajta. Džamija je stavljena u funkciju 2006. godine. Imam džemata je Avdo-ef. Velić. U njoj se obavljaju pet dnevnih namaza, džuma, bajrami i teravija, zatim predškolski, školski i mekteb za odrasle.

Na području džemata postoji državno-građansko-muslimansko mezarje koje se zove Obad.

Izvor: medzlis-sa