Home » Džemat Ahatovići – Sarajevo
Džemati u BiH

Džemat Ahatovići – Sarajevo

Džemat Ahatovići
Džemat Ahatovići
Džemat Ahatovići nalazi se na području općine Novi Grad,na sjevernom prilazu gradu.Pripada mu područje MZ Dobroševići. U sastavu džematu nalaze se područja: Ahatovići, Dobroševići, Gornji Mihaljevići (Djevojačke vode), Reljevo i Rječica.

Džemat broji oko 2500 domaćinstava i oko 12.000 stanovnika.U sastav ovog džemata donedavno je ulazio i Bojnik, koji je sada zaseban džemat.U džematu je ranije postojao mekteb, koji je izgrađen nekad prije I svjetskog rata,i bio je dugo jedini vjerski objekat na području cijele općine. Godine 1973. Napravljena je džamija koja je bila u funkciji do rata. Srušena je dan poslije okupacije Ahatovića 03. juna 1992. godine.

Nakon reintegracije početa je rekonstrukcija džamije na istim temeljima, ali u nešto izmijenjenom obliku.Danas je to lijep objekat pokriven kupolom, a tik uz džamiju nalazi se i šehidsko mezarje. Uz džamiju je sagrađena gasulhana i abdesthana. Iznad šehidskog mezarja nalazi se mezaristan otvoren pred sami rat. Postoji i stari mezaristan u kome je kopanje svedeno na minimum.

MOJ DŽEMAT:   Džemat Varda - Zenica

Udžematu se od vjerskih aktivnosti obavlja džuma i mektebska nastav, koja se obavlja i u mesdžidu u Gornjim Mihaljevićima, koji je sagrađen prije nekoliko godina, te u Rječici u privatnoj kući. Imamsku dužnost u džematu obavljalo je nekoliko imama, a džematlije se sječaju Halila-ef. Milišića i Ibrahim-ef .Husića koji su tu dužnost obavljali prije rata.

Poslije rata službovali su: Abdulah-ef. Dedić, Sadžid-ef. Ramić, Azem-ef. Heljić, a trenutno u džematu je Elis ef. Karić. Nakon okupacije naselja većina muškaraca je pogubljena u „autobusu“ u Sokolini,općina Ilijaš. Stoga je 14. juni uvršten u značajne datume općine Novi Grad, a u džematu se tada uči tradicionalni tevhid.

Džemat trenuto graniči sa pet džemata i to:Bojnik,Doglodi,Zabrđe,Vogošča,Bioča,što prema broju stanovnika i površini koju zauzima spada u red većih džemata medžlisa.

Izvor: medzlis-sa