Home » Džemat Hadžići – Sarajevo
Džemati u BiH

Džemat Hadžići – Sarajevo

Džemat Hadžići
Džemat Hadžići

Džematu Hadžići pripada Centar, Žunovnica, Kasatići i, ul.Brezovačka, ul.Omladinska, Sutice, XII hercegovačka i Ban Brdo.

Džemat se nalazi zapadno od Sarajeva, na magistralnom putu M-17, Sarajevo-Mostar udaljen 15 km od Sarajeva. Broji oko  1200 domaćinstava. Ovaj džemat je formiran nakon reintegracije općine 1996. godine.

Džamija je utemeljena 12. novembra 1999. godine. Džamija je svečano otvorena 09. septembra 2000. godine. Uz džamiju je u periodu april 2001. – avgust 2002. godine sagrađen Kulturno-rekreacioni i edukativni centar Hadžići, otvoren 21. septembra 2002. godine.

Imam od osnivanja ovog džemata je Hazim ef. Emšo. U džamiji se klanja beš vakat, džuma, bajrami i uče djeca.

Od vakufske imovine džemat posjeduje: džamiju, Kulturni centar površine cca 3.000 m2 sa imamskim stanom, poslovnim prostorima, abdesthanom i gasulhanom. Džamiju u Žunovnici sa gasulhanom.i mesdžid Kasatići sa gasulhanom. Mezarje Grahorišće u Žunovnici, Zagrebnice i Zagrebljev  Do u Kasatićima te mezarja Kućice.

Gradska džamija i Kulturni centar sagrađeni su kao Vakuf merhuma Sejjid Abdullaha i Hašima i Salima bin Mahfuza.

Već nekoliko godina od otvaranja džamije svake godine početkom septembra priređuje se mevludi-šerif.

Džamija  ŽUNOVNICA

Džemat Žunovnica smješten je u opstini Hadžići. Džamija je sagradena na temeljima starog mekteba u Žunovnici, koji je za vrijeme komunističke vlasti nacionalizovan i pretvoren u društveni dom, a kasnije u kafanu. Početkom agresije na BiH u junu 1992. od strane agresora objekat je do temelja miniranjem uništen.

MOJ DŽEMAT:   Džemat Jablanica 2 (Čaršijska džamija) - Jablanica

U proljeće 2000.g.sredstvima Visokog Kuvajtskog Komiteta za pomoć BiH otpočeli su radovi na ponovnoj izgradnji mesdžida. Nakon toga su džematlije svojim radom i prilozima uz džamiju sagradili gasulhanu i drveni minaret.

Ova džamija nema svog stalnog imama, jer je u sklopu džemaata Hadžići, ali se u njoj redovno klanjaju akšam i jacija . Ova džamija od vakufske imovine posjeduje staro mezarje Grahorišće ,a prije par godina džematlije su dokupile zemljište i sve to lijepo ogradili i uredili.

Honorarni imam je Mahir Alađuz.

Mesdžid  KASATIĆI

Nalazi se u naselju Kasatići koje je locirano južno od Hadžića u podnožju brda Gradelj koji je na granici sa džematom Lokve. Izgradnja mesdžida u Kasatićima otpočela je u proljeće 2008. godine a pred Ramazan 2009. Godine završeno je unutarnje opremanje i klanjanjem teravih namaza stavljen u funkciju.

Pored mesdžida Kasatići od vakufske imovine posjeduju mezarja Zagrebnice i Zagrebljev Do.

Izvor: medzlis-sa