RAMAZANSKA VAKTIJA 2024.

Home » Džemat Saff Odense – Danska
Džemati u svijetu

Džemat Saff Odense – Danska

Džemat Saff Odense
Džemat Saff Odense

Džemat – Saff Odense je jedan od 17 džemata Islamske zajednice Bošnjaka u Danskoj. Osnovan je u martu 1999. godine kao dio džemata Fyn- Odense koji je pokrivao cijelo ostrvo Fyn. U januaru 2001. od džemata Fyn- Odense se odvaja džemat „Selam” koji obuhvata gradove Nyborg i Svendborg, a u septembru 2002. se od ovog džemata formiraju džemati Nyborg i Svendborg.
Prije par godina džemat iz Nyborga ponovo se ujedinjuje sa džematom izOdense a pretpostavka je da će to učiniti uskoro i džemat iz Svendborga.
Džemat „Saff” Odense je jedan od najvećih džemata u IZBD. Trenutno oko 290 familija obuhvaćeno je članstvom. Od toga je u Odensi i mjestima oko Odense oko 220 familija i 70 familija iz Nyborga.

Ako uzmemo prosjek tri člana po familiji, onda je to oko 900 članova. Znači preko 50% Bošnjaka sa ovoga područja plaća džematsku članarinu.

Pored grada Odense pokriva još i slijedeće gradove: Otterup, Assens, Ejby, Nyborg i Midelfart.

Prvih godina džemat nije imao svoje prostorije, pa je aktivnosti obavljao u turskoj, pakistanskoj i arapskoj džamiji u Odense-u. 2001. godine džemat iznajmljuje mesdžid na adresi: Østergade 53, 5000 Odense C, koji je vrlo blizu željeznicke stanice u Odense-u. 2003. godine napravljen je novi mesdžid, mala kuhinja i ulaz. 2005. džemat iznajmljuje još jednu veću prostoriju sa mokrim čvorom i abdesthanom. Ovim novim proširenjem aktivnosti džemata su se proširile između ostalog i na humanitarni rad. Sveukupno džematske prostorije su zauzimale oko 220 m2, plus parking. 13. februara 2009. džemat osniva „Štedno investicioni fond” sa ciljem prikupljanja novca za kupovinu vlastitog objekta. Kasnije je ovaj fond preimenovan u „Vakufski fond”. Puni zamah fond dobiva početkom 2013.godine, kada je za kratko vrijeme prikupljeno dosta novca, čime su se stvorili uslovi za realizaciju postavljenog cilja.

U aprilu 2013. džemat kupuje vlastiti vakufski objekat veličine preko 500 m2 i preko 1000 m2 zemljišta na adresi Lisensmindevej 1, 5230 Odense M. Pozicioniranost novog objekta je dobra obzirom da većina Bošnjaka u Odensi živi u neposrednoj blizini.
Ovim su se stvorili mnogo bolji uslovi za rad džemata.
Pored osnovne aktivnosti, pružanja vjerskih usluga svojim članovima, naravno i drugim zainteresovanim, posebno se stavlja akcenat na rad sa djecom i omladinom.Promovisanje bošnjačke kulture i tradicije, kao i humanitarne aktivnosti, također, zauzimaju odgovarajuće mjesto u radu džemata. Tu je i saradnja sa ambasadom BiH i Danskoj, saradnja sa Osense komunom i td. To je mjesto gdje građani BiH sa ovoga područja mogu dobiri sve potrebne informacije. Znači džemat „Saff” Odense je servis Bošnjaka sa ostrva Fyn.
Danas džematom rukovodi odbor sa 9 članova. Džemat ima i svog kvalifikovanog imama.
Svi dobro namjerni građani, koji poštuju Statut džemata su dobro došli i svi mogu dati svoj doprinos još boljem radu.

Izvor:izbd.dk