RAMAZANSKA VAKTIJA 2024.

Home » Džemat Vejle – Danska
Džemati u svijetu

Džemat Vejle – Danska

Džemat Vejle
Džemat Vejle

DŽEMAT VEJLE – Islamski Kulturni CentarDžemat Vejle je jedan od 17 džemata Islamske zajednice Bošnjaka u Danskoj i u organizacionom smislu, te po brojnosti članstva jedan od najboljih i najaktivnijih džemata. Osnovan je u martu 1999 godine a zvanično registrovan u maju iste godine kada je i osnovana IZBD, koja je iste godine, registriravsi se kod nadleznog Ministarstava za crkve Kraljevine Danske, dobila sve potrebne dozvole za svoj rad.U organizacionom smislu IZBD predstavlja neodvojiv dio IZ BiH, na osnovu čijeg Ustava je i sačinjen odgovarajući Statut koji članovima džemata u dijaspori, pa samim tim i u Danskoj daje ista prava koje imaju članovi IZ BiH.

 

Džemat Vejle trenutno broji 170 porodica što otprilike čini 500 dzematlija. Rad i aktivnosti džemata se finansiraju putem prikupljene džemtske članarine uz odgovarajuću potporu komune Vejle u skladu sa zakonskim odredbama koje važe za sva udruženja.

Od svog osnivanja džemat Vejle kao i ostalih 16 džemata u sastavu IZBD je zamišljen da uz propagiranje i širenje vrijednosti islama njeguje čuvanje identiteta, kulture i bošnjačke tradicije pa je u tom smislu i zamišljen kao svojevrstan Bosanski kulturni centar, što će se poslije kroz njegov desetogodišnji rad pokazati kroz niz aktivnosti koje je proveo.

U proteklih 12 godina rada Džemat je paralelno s vjerskim radio na afirmaciji Bošnjačke kulture i u saradnji s našom ambasadom u Kopenhagenu proveo niz aktivnosti koje su bile u službi naših ljudi i dijaspore u cjelini.

Sretni smo da smo u prilici da Vas obavijestimo da je Džemat Vejle kupio 20.05.2012 vakuf (džamiju) na adresi Dianavej 10, 7100 Vejle.

Sa ovim su krunisani dugogodišnji napori oko kupovine odgovarajućih prostorija IKC-a Vejle, koje će moći da svojim kapacitetom i sadržajem zadovolje naše potrebe, shodno vremenu življenja i mjestu djelovanja.

Objekat je veličine 501 m² i dorađen / renoviran je 2003 god a ukupna površina zemljišta je 1000 m². Objekat je kupljen sopstvenim sredstvima za 1.400.000 dkr, uključujući i advokatski rad.
Vakuf, Islamski Kulturni Centar se sastoji od mesdžida – prostorije za vjerske aktivnosti kao i prostorija za vaspitno-obrazovne i kulturno-socijalne aktivnosti kao na primjer: Vjerska pouka za djecu i odrasle, nastava bosanskog jezika, književni aranžmani, određene sportske aktivnosti, omladinske i dječije aktivnosti, aktivnosti žena, biblioteka kaffe-restoran sa bosanskim jelima, internet caffe, bilijar i stoni tenis sala.

Izvor: izbd.dk