Home » Džemat Tønder – Danska
Džemati u svijetu

Džemat Tønder – Danska

Džemat Tønder  se nalazi na samom jugu Kraljevine Danske i spada u red manjih džemata Islamske zajednice Bošnjaka u Danskoj. Osnovan je 1999. godine velikim entuzijazmom i željom za promoviranjem svoje vjere, kulture i tradicije grupe  Bošnjaka koji su došli u ovaj gradić u Danskoj  tokom agresije na našu lijepu domovinu Bosnu i Hercegovinu.

Od tog dana džemat bilježi konstantni razvoj i zapažene rezultate na polju afirmiranja vjere islama i odgoja mladih naraštaja kroz prizmu Kur`ana i sunneta. Džemat danas broji oko 55 porodica koje svakodnevno nastoje da pomognu daljnjem progresu džemata. Također važno  je naglasiti da džemat ima zaposlenog stalnog imama  prof. Dinko ef.Tokica koji svojim znanjem, radom i zalaganjem  i odličnom saradnjom sa jednim mladim i nadasve  ažurnim džematskim odborom nastoji da ovaj džemat postane jedan od vodećih u IZBD-u.

MOJ DŽEMAT:   Džemat Vejle - Danska
Džemat Tønder - Danska
Džemat Tønder – Danska

U ovom džematu se odvijaju raznorazne aktivnosti kako na polju vjere tako i na polju oćuvanja identiteta Bošnjaka i njihove veze sa domovinom. Najljepši dio džemata čine polaznici mektebske nastave koji svaki vikend vrijedno uče o svojoj vjeri, državi i jeziku kao i o osnovnim ljudskim vrijednostima koje propagira naša lijepa vjera a koji se zasnivaju na Kur`anu i sunnetu. Džemat Tønder konstantno učestvuje u humanitranim akcijama za pomoć stanovništvu a prije svega povratnicima u manji entitet u našoj lijepoj domovini BIH.