RAMAZANSKA VAKTIJA 2024.

Home » Džemat Oberhausen – Njemačka
Džemati u svijetu

Džemat Oberhausen – Njemačka

Formiranje džemata

Grad Oberhausen se nalazi u saveznoj pokrajini Sjeverna Rajna Vestfalija (Nord Rhein Westfalen). Smješten je u srcu najgušće naseljenenog dijela Njemačke – Rurskoj oblasti.  Okružen je sa gradovima: Essenom, Mülheimom, Duisburgom, Dinslakenom i Bottropom, sa kojima infrastrukturno čini jednu cjelinu. Broji 230.000 stanovnika. Oberhausen je nekada bio industrijski grad,  centar crne metalurgije i rudarstva, a danas je pretvoren u grad rekreacionih i šoping centara. Po jednom od takvih centara, po imenu CENTRO, Oberhausen je postao poznat ne samo u Njemačkoj, već i u okolnim evropskim zemljama.

Od februara 1994. god. tj. ramazana 1414. h. god. u Oberhausenu postoji i radi bosanski džemat. Mada u Oberhausenu još od 70-ih godina živi značajan broj muslimana sa prostora bivše Jugoslavije, džemat je ipak, formiran relativno kasno. Značajan broj Bošnjaka iz Oberhausena bili su članovi džemata u Essenu i Duisburgu prije nego je došlo do formiranja džemata u njihovom gradu. U ova dva, ranije nastala džemata, oni su bili i članovi prvih inicijativnih odbora, što je bio i glavni razlog kašnjenja inicijative za uspostavu džemata u svom gradu.

Ideja za formiranjem džemata konačno sazrijeva početkom 1992. god. Prvi prošireni sastanak na kojem je prisustvovalo 30 zainteresovanih održan je u turskoj džamiji u Osterfeldu, 21. 3. 1992. god. Tada je formiran i prvi Inicijativni odbor pred kojeg je postavljena zadaća da radi na daljnim pripremama za formiranje džemata. Članovi tog Inicijativnog odbora bili su:

 1. Ćosić Uzeir, predsjednik
 2. Zerdo Avdo, zamjenik predsjednika
 3. Šogolj Asim, sekretar
 4. Sarajlić Zijad, blagajnik
 5. Rahmanović Fikret
 6. Sarač Muharem
 7. Bečić Bajram
 8. Krajčin Nazif
 9. Hafizović Fikret
 10. Ossowski Osman
 11. Fajić Halil

Na aktivnostima izrade statuta (Satzung) i registraciji džemata kod suda posebno je bio angažovan Ossowski Osman, njemački musliman.

Od prve zvanične inicijative (mart 1992. god.) pa do konačnog početka sa radom (februar 1994. god.) prošle su dvije godine. Bilo je to vrijeme početka agresije na Bosnu i Hercegovinu, pa se težište rada prenijelo na humanitarne aktivnosti. U ovom periodu u Oberhausenu je formiran i Merhamet, a u njegovom formiranju i radu aktivno su učestvovali svi članovi Inicijativnog odbora za formiranje džemata. Također, u ovom periodu je bilo osporavanja i nerazumijevanja i od strane 2 susjedna džemata: Essena i Duisburga, što je kasnije prevaziđeno.

Članovi Džematskog odbora

Aktuelni Džematski odbor (Vorstand) izabran na godišnjoj skupštini džemata 10. 04. 2011. god. broji 7 članova, i to:

 1. Abazović Jasmin, predsjednik
 2. Lučičanin Vehbija, zamjenik predsjednika
 3. Bjelić Samir, blagajnik
 4. Imamović Mirnes, sekretar
 5. Pintol Duran ef., imam
 6. Halilčević Muhamed, član odbora
 7. Jakupović Enes, član odbora

Na istoj godišnjoj skupštini džemata je izabran i Prošireni džematski odbor (Konsultationsausschuss) koji broji 8 članova, i to:

 1. Bećić Bajram
 2. Kadrić Mirnes
 3. Hujdur Mahmut
 4. Hafizović Fikret
 5. Zečić Mustafa
 6. Begić Nedžib
 7. Alijevski Nedžad
 8. Abazović Amer

Članovi Nadzornog odbora (Kontrollausschuss) izabrani na istoj godišnjoj skupštini džemata su:

 1. Baltić Ibro ef.
 2. Kozić Salko
 3. Kobiljar Amir

Članovi Džematskih odbora u proteklom periodu još su bili: h. Zerdo Avdo, Kereš Mujo, Hodžić Edin, Krajčin Nazif, h. Sarač Muharem, Fajić Halil, Panjeta Ševko, Tule Emir, rahmetli Bicić Hakija i Babić Velid.

Džematske prostorije

Prve džematske aktivnosti (ramazan 1414. h. god. / februar-mart 1994. god.) su se odvijale u kulturnom centru ”Sandžak”, Grenzstraße, koji je u to vrijeme bio vlasništvo dvojice Bošnjaka. Nakon ramazana aktivnosti se jedno vrijeme održavaju u turskoj džamiji u Duisburgerstraße, a već od juna iste godine nalaze se i prve vlastite prostorije u Brücktorstaße u kojima se ostaje do oktobra 1995. god. Od oktobra 1995. pa do oktobra 2000. god., punih 5 godina, džematske aktivnosti se obavljaju  u prostoru u Fahnhorststraße 63, Oberhausen – Osterfeld. Ovaj prostor je bio veličine 220 qm, vlastitim sredstvima i radom bio je skladno uređen i pored mesdžida imao je i kafe-čajdžinicu, kancelariju, te mušku i žensku abdesthanu.

Kupovina džematskog objekta – vakuf

Još 1993. god., na jednom od pripremnih sastanaka za formiranje džemata pokrenuta je inicijativa da se započne sa akcijom prikupljanja novčanih sredstava za kupovinu ili izgradnju džematskog objekta. Prisutni članovi su već tada dali ili upisali sredstava u ukupnom iznosu od 69.900,- DM. U narednih 7 godina ta akcija je konstantno bila u toku. Konačno se nakon intenzivnog traženja, septembra 2000. god. nalazi objekat koji može zadovoljiti džematske potrebe. To je zgrada u Mathildestraße 20, Oberhausen – Sterkrade. Objekat je jednoglasno od strane članova Džematskog odbora ocijenjen kao povoljan i pristupilo se pregovorima o kupovini istog. Kupoprodajni ugovor je potpisan već 18. 09. 2000. god.

Objekat se nalazi na parceli površine 1030 qm i u njemu se  nakon određenih građevinskih zahvata uređene sljedeće korisne prostorije: mesdžid, kafe-čajdžnica sa kuhinjom, kancelarija, učionica, biblioteka i muška i ženska abdesthana. U objektu se nalazi i 1 stan u kojem stanuje imam. Objektu, također pripada i 7 garaža koje su iznajmljene na korištenje. Ono što ga posebno ističe u odnosu na slične jesu 2 kuglane, koje su u funkciji i koriste se kao zabavno rekreativni sadržaj.

Kupovina novog džematskog objekta i planovi za izgradnju nove džamije

Na godišnjoj džematskoj skupštini, koja je održana 08. 11. 2009. god. jednoglasno je donesena odluka da se traži novi objekat ili plac za gradnju nove džamije. Nakon 2 godine intenzivnog traganja pronađen je odgovarajući objekat u Fahnhorststraße 32, Oberhausen – Osterfeld. Kupoprodajni ugovor za kupovinu ovog objekta je potpisan 13. 12. 2011. god. Objekat je preuzet 01. 07. 2012. god. Od tada traje proces izrade projekta za novu džamiju, kao i proces dobivanja građevinske dozvole kod gradskih vlasti. Početak gradnje nove džamije se očekuje, inša‘Allah na proljeće 2014. godine.

Članovi džemata

Džemat trenutno broji cirka, 300 članova. Pored članova iz Oberhausena u ovom džematu su i članovi iz sljedećih okolnih gradova u kojima ne postoji bosanski džemat: Bottropa, Gladbecka, Dorstena, Borkena, Bocholta i još nekoliko manjih mjesta.

Izvor: dzemat-oberhausen