Home » Džemat Liskovac – Cazin
Džemati u BiH

Džemat Liskovac – Cazin

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Džemat Liskovac se nalazi na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine i pripada općini Cazin, Bosna i Hercegovina.U Liskovac spadaju osim centra i okolni zaseoci: Abdići, Bajrektarevići, Beganovći, Čajići, Čovići, Delanovići, Miskići, Mujakići, Šarići i Škrgići.

MOJ DŽEMAT:   Džemat Čaršija - Konjic