RAMAZANSKA VAKTIJA 2024.

Home » Džemat Innsbruck – Islamska zajednica Bošnjaka u Austriji
Džemati u svijetu

Džemat Innsbruck – Islamska zajednica Bošnjaka u Austriji

Džemat Innsbruck, čiji je sadašnji naziv, „Bošnjački Kulturni centar-džemat Innsbruck“, nalazi se u gradu Innsbrucku u austrijskoj pokrajini Tirol u zapadnom dijelu Austrije. To je prvi osnovani bošnjački džemat u Tirolu, a kasnije je osnovan i drugi bošnjački džemat u gradu Kufsteinu.

Grad Innsbruck je glavni grad  austrijske pokrajine Tirol i broji nešto preko 130 hiljada stanovnika. U Tirolu živi oko 8000  Bošnjaka od kojih je oko 2500 u samom gradu Innsbrucku. Bošnjaci su u ovaj  grad dolazili sedamdesetih godina XX vijeka, neki čak i prije, još za vrijeme Austro-Ugarske monarhije. Neki od njih su se vraćali u domovinu, a neki su tu ostajali do danas.

U gradu Innsbrucku nalazi se i mezarje Bošnjaka (njih oko 60), koji su ratujući na strani Austro-Ugarske , dali svoje živote. Bošnjaci koji su dolazili sedamdesetih godina prošlog vijeka većinom su ostajali da žive i rade na ovom području. Bošnjaci su svoj džemat u Innsbrucku osnovali početkom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Inicijativa je pokrenuta u mjesecu maju 1992. godine, da bi se u septembru iste godine osnovao džemat i iznajmili prostor za potrebe džemata kao i ostalih kulturno-sportskih i drugi aktivnosti.

U periodu od 1992. do 1995. godine, u toku agresije na Bosnu i Hercegovinu u džematu je bilo oko 400 redovnih članova. Nakon tog perioda smanjivao je se broj aktivnih članova iz različitih razloga, da bi u jednom periodu pao na negdje oko 150 aktivnih članova. U periodu poslije 2015. godine pa do danas, broj aktivnih članova je stalno u porastu i danas je oko 460 članova džemata ili oko 460 porodica je uključeno u džemat Innsbruck. Tokom čitavog perioda džemat  Innsbruck je nastojao očuvati vjerski i nacionalni identitet Bošnjaka koji žive u Innsbrucku i okolici, u ćemu se najvećim dijelom i uspjelo.

U tom smislu, posebno se radilo  sa omladinom kroz vjersku pouku, hor Ilahija i kasida, omladinska sijela, kulturno-sportske i razne druge aktivnosti. U džematu je u toku njegovog postojanja bilo puno akcija, razlićite prirode, gdje su prikupljana novčana sredstva kao pomoć za Republiku Bosnu i Hercegovinu. Vođene su akcije za pomoć bolesnima, ranjenicima, izbjeglicama, a i danas se vode slićne akcije u humanitarne svrhe.

Džemat je poduzimao i aktivnosti na slanju konvoja humanitarne pomoći tokom agresije na BiH kao i tokom poplava 2014. godine u Bosni i Hercegovini. U medžlisu Doboj u Bosni i Hercegovini, džemat je od prikupljenih sredstava tokom poplava renovirao jednu porodičnu kuću i tako omogućio toj porodici ponovni život u svojoj kući.

Imam džemata Innsbruck je magistar Samir ef. Redžepović. Na njegovu inicijativu, u saradnji sa našim Bošnjacima tog perioda , je i osnovan džemat Innsbruck u septembru 1992. godine. Džemat Innsbruck se izvjesno vrijeme nalazio u iznajmljenim prostorijama u starom gradu i u Gumpstrasse u Innsbrucku.

Kod džematlija, tadašnjeg džematskog odbora i imama je polako sazrijevala ideja da bi džemat  trebao i mogao riješiti pitanje prostora ili kupovinom zemljišta te gradnjom džamije ili kupovinom adekvatnog objekta i renoviranjem prilagoditi taj prostor za potrebe džemata, tj.pretvoriti ga u džamiju.

Tragalo se za adekvatnim rješenjem i na kraju je donesena odluka da se kupi zgrada sadašnje džamije. Bila je to  velika i hrabra odluka tadašnjeg džematskog odbora, imama i svih džematlija, da se kupi zgrada vrijednosti od 600 hiljada eura. Džemat naravno nije imao taj novac, te je podignut kredit kod banke da bi se zgrada isplatila. Izvjesni broj džematlija ovog džemata je bio žirant/ garant kod banke i svojim su imetkom preuzeli dobrim dijelom obavezu vračanja kredita.

Uporedo stim, ti naši vizionari su pokrenuli akciju sakupljanja novčanih priloga za isplatu džamije i buduće renoviranje. Većina naših ljudi, naših Bosnjaka u Tirolu, su se odazvali ovoj akciji i svojim novčanim prilozima pomogli da se kredit i prije vremena isplati. U akciji „Budi Vakif svoje džamije“, oko 35 džematlija je uplatilo po 3000 eura i postalo Vakif svoje džamije u Innsbrucku i time dali veliki doprinos kupovini i prvom renoviranju džamije.

Danas u džamiji imamo preko 90 Vakifa. Svi prilozi su uredno evidentrani i date priznanice, tako da danas imamo preko 1000 osoba koje su svojim prilozima pomogli da se kupi zgrada za džamiju i kasnije renovira.

Uporedo sa otplaćivanjem kredita, naše vrijedne džematlije, pod rukovodstvom tadašnjeg džematskog  i građevinskog odbora, vršili su renoviranje zgrade i prilagođavanje iste u džamiju i druge potrebe džemata. I u tom renoviranju, džematlije džemata Innsbruck, su pokazali svoju odanost Allahu dž.š., svoju pripadnost islamu, svoju potrebu za džematom i svoje bošnjaško zajedništvo.

Uložili su znatna sredstva novčana i materijalna, dali veliki doprinos kroz dobrovoljni rad i oni će ostati svi zauvijek upamćeni kao donatori i vakifi ove džamije. Nakon renoviranja u džematu se pored vjerskih sadržaja sprovode i druge aktivnost, te se formiraju folklorna, fudbalska, šahovska sekcija, hor Ilahija i kasida i tako dalje.

Omladina zauzima svoje mjesto, organizuju se i formiraju Omladinsku organizaciju džemata Innsbruck pod vođstvom Muamere Redžepovića i svi zajedno su dali znaćajan doprinos dzematu. Nakon višegodišnjeg perioda pokazala se potreba za ponovnim renoviranjem i preuređenjem džamije džemata Innsbruck. Tako je 2018. godine skupština džemata Innsbruck, na prijedlog džematskog odbora, usvojila odluku da se ide  u kompletno  renoviranje džamije.  Formiran je građevinski odbor i ubrzo, saradnjom džematskog i građevinskog odbora, usvojen je plan renoviranja džamije, te se krenulo u realizaciju istog.

Radovi su trajali do pred kraj 2021. godine. Na spratu je urađen novi mesdžid u savremenom i modernom stilu sa svim pratećim  sadržajima kao što su odvojene muške i ženske abdestane , garderobe, sanitarije. Takođe  je urađen jedan apartman za eventualne goste, predavače koji će dolaziti u naš džemat.

Osim apartmana,  mesdžida i pratećih prostorija na spratu je i jedan moderni, opremljeni biro-kancelarija kao i jedna sala za održavanje sastanaka. U toku renoviranja urađene su nove elektro-instalacije, instalacije za vodu i odvode, podno grijanje, klima i ventilacija, podne glazure, tepisi i tako dalje.

Na cijeloj zgradi su postavljeni novi PVC prozori i nova aluminijska vrata. Urađena je i termoizolaciona fasada. U dvorištu džamije je i ca. 40 obilježenih parkinga za automobile sa protupožarnim prilazom džamiji, obilježenim mjestima za imama i invalide.

Uz Allahovu pomoć i pomoć naših dobrih bošnjaka, sve  se to završilo i  svima nama je danas na raspolaganju novo uređena džamija , tako da u boljim uvjetima već obavljamo naše vjerske i druge aktivnosti.

U prostoriji starog mesdžida, danas je moderno opremljena učionica sa svim pratećim sadržajima i time su djeca, polaznici mektebske pouke, dobili adekvatne uvjete za mektebsku nastavu. Zbog izraženih želja i potreba naših džematlija za većim obimom vjerskih aktivnosti i zbog povečanog broja mektebske djece, ukazala se potreba za joč jednim imamom i mualimom, da bi se zadovoljile te potrebe. Iz tog razloga, angažirani su i kao drugi imam, profesor  Senahid ef. Makić i kao mualima, profesorica Mersiha Mekić. Oni su kroz svoje djelovanje u džematu, pokazali da su zaista kompetentne osobe i već daju veliki doprinos sveobuhvatnim aktivnostima u džematu, zajedno sa mag. Samirom ef. Redžepovićem.

Dzemat Innsbruck, u svakom pogledu raste i napreduje, te ostvaruje svoje zacrtane ciljeve.