RAMAZANSKA VAKTIJA 2024.

Home » Džemat Zdena – Sanski Most
Džemati u BiH

Džemat Zdena – Sanski Most

Džemat Zdena je relativno mlad džemat. Formiran je u januaru/ramazanu 1996. godine, u prigradskom naselju sa širom okolinom.

Do 1992. god., na prostoru koji sada pokriva džemat Zdena živjelo je oko 160 muslimanskih domaćinstava. Danas na prostoru ovog džemata egzistira oko 700 muslimanskih domaćinstava od kojih su njih oko 320 članovi džemata.

Gradnja džamije u ovom džematu je otpočela 18. 10. 1997. godine i trajala je više od deset godina. Radovi na njoj su bili obustavljeni od 10.11.2001. pa sve do marta 2004. godine, što je ostavilo negativan rezultat po samu gradnju.

U gradnji džamije učestvovalo je mnogo džematlija, ali one koji su nad njenom gradnjom moralno, materijalno i radom svakodnevno bdjeli, ipak moramo posebno spomenuti.

To je prije svih, prvi mutavelija ovog džemata, rahmetli Memić Malić, sadašnji mutavelija Hilmija Mulalić, Alija Kurbegović, kao i imam džematski Osman ef. Hasanbegović.

Izvor: medzlis.info