RAMAZANSKA VAKTIJA 2024.

Home » Šta je to tabut?
Magazin Religija

Šta je to tabut?

tàbut m

DEFINICIJA

reg. isl. otvoreni lijes za donošenje do groba (muškarci), odn. za ukop (žene)

ETIMOLOGIJA

tur. ← arap. tābūt

Tabut je muslimanski ležaj za mrtvaca,nosiljka za mrtvaca,nije ni mrtvački sanduk ni  mrtvački  kovčeg kako mnogi prevode. Kod muslimana nema sanduka i ni kovčega. Tabut je otvorena nosiljka (ležaljka) za mrtvaca – mrtvačka ležaljka u koju se stavlja meit (mrtvac) umotan u čaršaf; moglo bi se reći to je neki vid polu sanduka bez gornjeg dijela i poklopca.

Tagovi