RAMAZANSKA VAKTIJA 2024.

Home » Savjeti za mladence – kako uljepšati početak braka?
Magazin Religija

Savjeti za mladence – kako uljepšati početak braka?

Mladenci, upamtite: vaš brak ne može biti uspješan bez STK-a: Strpljenja, Tolerancije i Kompromisa.

Naš Gospodar u Kur’anu spominje važnost i ljepotu bračne veze: „On je Taj koji vas od jednoga čovjeka stvara – a od njega je drúgu njegovu stvorio da se uz nju smiri. I kada je on nju obljubio, ona je zanijela lahko breme i nosila ga; a kad joj je ono otežalo, njih dvoje su zamolili Allaha, Gospodara svoga: “Ako nam daruješ dobrog potomka, bićemo, zaista, zahvalni!” (prijevod značenje Kur’ana, El-E’araf, 189.)

Allah, subhanehu we te’ala, je stvorio čovjeka i ženu kako bi Ga obožavali; ali pored tog cilja, Allah je dunjaluk učinio testom za nas.

Allah je takođe uspostavio zaista prelijepu vezu između muža i njegove supruge, kao što to spominje u Svojoj Knjizi:  „I jedan od dokaza Njegovih je to što za vas, od vrste vaše, stvara žene da se uz njih smirite, i što između vas uspostavlja ljubav i samilost; to su, zaista, pouke za ljude koji razmišljaju.“ (prijevod značenja Kur’ana, Rum, 21.)

Potpuno je jasno da su muž i žena jedno drugom izvor spokoja i smiraja. Kada se dvije duše susretnu, one mogu imati određene različitosti – različite prirode, navike i životne stilove.

Stoga, neophodno je da mladenci koji su nedavno stupili u bračne vode provedu neko vrijeme zajedno, i pokušaju razumjeti međusobne potrebe. ‘Medeni mjesec’ je s te strane bitan za zdrav početak bračnog života i pomaže razvoju osjećaja ljubavi i brige jedno za drugo. Oboje, i muž i žena, trebaju nastojati da razumiju prirodu onog drugog, šta im se dopada, a šta im smeta, i trebaju postupati u skladu s tim. Takođe, trebaju se više skoncentrisati da ispune svoje obaveze, da poklanjaju bračnom partneru ljubav, brigu i pažnju, a ne da svoju pažnju usmjere samo na očekivanja i zahtjeve.

U nastavku donosimo nekoliko savjeta za mladence kako da im početak braka otpočne na pravi način.

 

Savjeti za muževe:

– Trebaju stalno nastojati da hvale i cijene trud svojih žena, a to je posebno važno u prvim danima braka.

– Njihove žene zaslužuju ljubav i pažnju, jer su veoma osjetljive i emocionalne. One su ostavile svoje roditelje i voljene da bi živjele s njima.

Od Enesa, radijallahu anhu, prenosi se da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, bio na nekim njegovim putovanjima i imao je roba, habešijskog dječaka, kojeg su zvali Endžeš. On je gonio i vodio deve (tj. vodio je deve na kojima su jahale žene i među njima je bila Ummu Sulejm), pa mu je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Teško tebi, Endžeša, polagano vodi staklene boce!”, a u drugoj se predaji navodi:“Nemoj polomiti staklenke!” (Muslim, 2323)

– Šetnje, kupovina i zajedničke igre su veoma važne za njihove supruge, pa trebaju o tome povesti računa, shodno svojim mogućnostima.

– Trebaju održavati dobre odnose s ženinom porodicom, ukazati im poštovanje i povremeno odvesti ženu u obilazak roditelja i rodbine. Ovo bi veoma usrećilo njihove supruge.

 

Savjeti za supruge:

– Trebaju nastojati održavati dobre veze s muževom porodicom, i ne bi se trebali žaliti na njih svome mužu.

– Trebaju nastojati da se uljepšaju za svoje muževe; da obuku lijepu odjeću, da iskoriste šminku i parfem, naravno sve u skladu s granicama koje je postavio naš Gospodar. Ovaj savjet ste možda već čuli, ali zaista zna usrećiti muževe i učiniti da se osjete posebnim.

– U prvim danima braka, trebaju pokušati razumjeti i navići se na raspoloženja i muževe navike.

– Trebaju saznati koju hranu muž voli da jede, i pripremati je, u skladu s mogućnistima. Rečeno je da put do muževog srca ide preko stomaka.

– Muževe trebaju dočekati s osmijehom na licu, i dobro raspoložene.

– U muževom odsustvu, trebaju čuvati njegovu čast.

Na kraju, ne zaboravite da često učite slijedeću kur’ansku dovu: “Gospodaru naš, podari nam u ženama našim i djeci našoj radost i učini da se čestiti na nas ugledaju!” ( prijevod značenja Kur’ana, El-Furkan,74.)