RAMAZANSKA VAKTIJA 2024.

Home » Pripreme za hadž – upute prilokom obavljanja hadža
Religija

Pripreme za hadž – upute prilokom obavljanja hadža

-Hadž , peta islamska dužnost kruna je naših ibadeta. No , hadž predstavllja jedan od težih ibateda u fizičkom smislu . Stoga , u ovom textu želim navesti smijernice koje vodiči na hadžu daju osobama koje žele pravilno i jednostavno obaviti hadž .

1.Takvaluk i sabur !

Prvo na što svaka osoba koja je odlučila obaviti hadž treba obratiti pažnju i čime se treba okititi za svoje putovanje jeste takvaluk – bogobojaznost i sabur – strpljivost . To je najbolja opskrba koju hadžija sa sobom treba ponijeti i na koje se stalno treba podsijećati u toku svoga putovanja na hadž . Tome nas podučava Gospodar svijetova u kur anskom ajetu :,,… ” i onim što nam je potrebno za put -snadbijte se . A , najbolja opskrba je bogobojaznost .”

2.Higijena i lijekovi !

Sa sobom ponijeti osnovne stvari koje su potrebne za higijenu u toku boravka na hadžu . Tokom cijelog putovanja voditi brigu o higijeni . Osobe sa zdravstvenim problemima obavezno sa sobom ponijeti potrebne lijekove.

3.Odijeća i obuća !

Prilikom samog polaska na hadž nema potrebe preopterečivati se odijećom . Poželjno je ponijeti odijeću koju smatramo zastarijelom i koju nakon hadža možemo baciti . Uostalom odijeću koja nam je potrebna možemo kupiti i u Medini i Mekki po jako niskim cijenama . Kada je u pitanju obuća , preporučujem obuću (papuče) koja je razgažena i za koju smo sigurni da nam neće stvarati probleme poput žuljeva i sl. što nam prilikom samog obavljanja hadža može predstavljati veliki problem .

4.Let za Medinu !

U avionu nije dozvoljeno unositi : noževe , kašike , noktarice … Naš let za Medinu je direktan iz Sarajeva  i traje negdije oko 4 sata . U toku leta organizirana su predavanja , zikr , učenje Kur ana i sl. kako bi se na taj način popunilo vrijeme leta do Medine . Preporučljivo je posvetiti se što više zikru i učenje dova , te se na taj način pripremiti za susret sa gradom Resulullaha .

5.Dolazak i boravak u Medini !

Po dolasku u medinski aerodrom obavlja se ustaljena procedura . Nakon toga hadžije autobusom putuju do hotela gdije se smiještaju  i prepuštaju individualnim ibadetima – odlasku na namaze u Poslanikovu džamiju .

Lijepo je po dolasku u hotel i nakon što se smijestimo , istuširati se i obući naljepšu odijeću te s nekim ko je već boravio na hadžu zijaret učiniti Revdu u kojoj se nalazi i kabur Poslanika r.a. i h. Omera r.a. Svakako u toku boravka u Medini hadžije će sa svojim vodićem organizovano obići Revdu . Također se jedan dan koristi za obilazak znamenitosti Medine (brdo Uhud , Mesdžidu – l -Kibletejn i Mesdžid Kuba) . U toku boravka u Medini hadžija se treba što više posvetiti ibadetu i  nastojati zijaretiti što je više moguće Revdu . Najbolji termin za zijaret Revde je ste iza ponoći , kad je manja gužva . Boravak u Medini treba da bude jedna vrsta odmora i pripreme za obavljanje hadža . Zato preporučujem da se hadžije ne izlažu velikom naporu .

6.Kupovina hedija !

S obzirom da svaki hadžija  sa samim polaskom od kuće opterećuje sebe kupovinom hedija itd. savijetujem  da se kupovina hedija obavi prilikom boravka u Medini , jer za kupovinu u Mekki se ima manje vremena i same cijene u Mekki su znatno veće nogo u Medini . Sve što se želi kupiti može se nabaviti u robnim kućama koje se nalaze u blizini Poslanikove džamije . Također , hadžija se ne treba opterećivati i kupovinom mnogo hedija jer dozvoljena kilaža za avion jeste 20kg .

7.Pripreme za odlazak u Mekku !

U toku boravka u Medini organizator će odrediti termin polaska za Mekku . Svaki hadžija u Medini dobit će svoj ihram – hadžijsku odjeću . Prije polaska za Mekku hadžije će se okupati , obući ihrame ,  zatim organizovano autobusima krenuti prema Mekki . Nakon izlaska iz Medine hadžije će svratiti na mikat Zul – Hulejfa , gdije će klanjati 2 rekijata i učiniti  nijjet za obavljanje umre . Nakon nijeta za umru treba posebno voditi računa o  svom ponašanju , jer s oblačenjem ihrama nastaju ihramske zabrane i to : oblačenje šivene odijeće (muškarcima) , uklanjanje dlaka , rezanje noktiju , pokrivanje glave (muškarcima= , sklapanje bračnog ugovora , spolni nadražaj , spolni odnos , ubijanje divljači i mirisanje . Savjetujem da u toku putovanja što više se posvetiti zikru , učenju dova i Kur ana . Nakon što donese nijjet , hadžija će početi učiti telebijju koja glasi :

“Telbijja glasi!”

“Lebbejkellahumme lebbejk, lebbejke la šerike leke lebbejk, inne-l-hamde, ven-ni mete leke ve-l-mulk, la šerike lek”

Značenje glasi:

” (Odazivam Ti se, o moj Allahu, odazivam ! Odazivam Ti se , Ti nemaš sudruga , Odazivam Ti se!Samo Tebi pripada vlast i svaka hvala i kod Tebe je svaka blagodat, Ti nemaš sudruga)”

Telbijju je pohvalno što češće ponavljati . Muškarci je uče glasno , a ženama je pohvalno da uče tihim glasom .

8.Dolazak u Mekku !

Po dolasku u Mekku hadžije se smiještaju u hotel i odmaraju se . Nakon kračeg odmora hadžije organizovano odlaze u Harem kako bi obavili umru . U obred umre spada sljedeće :

-obaviti 7* TEVAF oko Kabe.

-obaviti 2 rekata iza Mekami – Ibrahima.

-obaviti 7*sa j između Saffe i Merve

-nakon sa ja hadžije obavljaju brijenje glave ili šišanje.

Nakon što se na ovaj način obavi umru , hadžije se vračaju u hotel , obave kupanje i oslobađaju se ihrama . Tokom boravka u Mekki hadžije koriste odjeću koja im odgovara , odlaze u harem na namaze . Također , hadžije trebaju nastojati da što više vaktova klanjaju u Haremu (Kabi) jer namaz kod Kabe vrijedi 100 000 namaza .

9.Pripreme za Arefat !

Osmog zul – hidžeta uvečer hadžije ponovo oblače ihrame , i organizovano autobusima u toku noći odlaze na Arefat . S oblačenjem ihrama nastaju iste zabrane kao i prije . Savijetujem da hadžija sa sobom ima manji ruksak ili torbu u kojoj će nositi laganu hranu i piće .

10.Boravak na Arefatu !

Dan Arefata , 9. Zu – l -hidžre , hadžije provode u ibadetu . Na Arefatu hadžije spajaju podne i ikindiju  . Dosad se uobičajno učenje zajedničke dove na Arefatu . Preporučujem da svaki hadžija individualno provede određeno vrijeme u stajanju , učenju dova , Kur ana .

11.Odlazak na Muzdelifu i  sakupljanje kamenčića !

Pred akšam hadžije organizovano autobusima odlaze s Arefata na Muzdelifu . Na muzdelifi spajaju akšam i jaciju – namaz provode određeni dio noći . Također tokom boravka na Muzdelifi hadžije sabiru 49 kamenčića .

12.Odlazak na Minu !

Pred zoru hadžije organizovano kreću ka Mini . Po dolasku na Minu hadžije obavljaju prvo bacanje kamenčića (7 kamenčića) na Veliko džemre . Potom hadžije odlaze u hotel , obave brijanje glave ili šišanje  , zatim obave kupanje  i oslobađaju se ihrama . Po dolasku u hotel preporučuje se odmaranje kako bi se što lakše obavio hadžiski tevaf i sa j . Nakon odmora hadžije istu ili sljedeču noć odlaze u harem radi obavljanja hadžijskog tevafa i sa j . Preostala dva dana bajrama hadžije nakon podne odlaze  na Minu radi bacanja kamenčića . Oba dana obavlja se bacanje kamenčića na tri džemreta po 7 kamenčića. Hadžije koje iz zdravstvenih razloga nisu u mogučnosti obaviti navedena bacanja mogu zadužiti drugu osobu da im to učini .

13.Oprosni tevaf i odlazak kući !

Pred odlazak kući hadžije odlaze do harema gdje obavljaju oprosni tevaf . Potom se hadžije organizovano prevoze do aerodroma u Džiddi . Nakon procedure na aerodromu hadžije direktnim letom vraćaju se nazad u BiH ili odakle dolaze iz drugih država širom svijeta .