RAMAZANSKA VAKTIJA 2024.

Home » Šta su to Sehur i Iftar – Kada muslimani počinju i prekidaju post za vrijeme Ramazana?
Religija

Šta su to Sehur i Iftar – Kada muslimani počinju i prekidaju post za vrijeme Ramazana?

Jedna od ključnih komponenti tijekom svetog mjeseca Ramazana je post; drugim riječima, suzdržavanje od jela i pića od zore do mraka. Simbolizira oblik odvojenosti od svijeta kako bih se mogao više usredotočiti na odnos s Bogom.

Dakle, post u Ramazanu nadilazi puku apstinenciju od hrane i pića jer to predstavlja nešto mnogo veće. Međutim, što se tiče fizičkog aspekta posta, može se postaviti pitanje; kada tačno osoba treba prestati jesti i piti i kada tačno može ponovno početi jesti i piti i kako se određuje ovo vrijeme?

Tijekom Ramazana postoje dva pojma koja postaju vrlo česta tijekom mjeseca: Sehur i Iftar.

 

Sehur

Sehur se odnosi na obrok koji se jede prije zore kako bi se započeo post. U osnovi, ovo je posljednje što se jede prije posta ostatka dana. U stvari, čak i obrok za sehur izvor je blagoslova, kao što je rekao Časni Poslanik Muhammed s.a.v.s.:

„Uzmi sehur, jer u njemu postoji blagoslov.“

Ali kada tačno prije zore treba prestati jesti? Svemogući Bog sam odgovara na ovo pitanje kada izjavljuje u Časnom Kur’anu:

„I jedite i pijte sve do sabaha i dok bijela nit ne bude odvojena od crne niti (noći). Onda postite do noći.“

Šta se podrazumijeva pod crnom niti i bijelom niti? Časni Poslanik s.a.v.s. objasnio je upravo ovaj ajet kad je rekao:

„Taj ajet znači tamu noći i bjelinu zore“

Stoga se, prema uputama Svemogućeg Boga, može nastaviti jesti do zore prije nego što se posti ostatak dana. Zapravo, vrijeme je još dodatno precizirano u kazivanjima. Na primjer, prenosi ga Sahl bin Sadr.a.:

„Znao sam uzimati sehurske obroke sa svojom obitelji, a zatim sam požurio na molitvu [molitvu pred zoru] kod Allahovog Poslanika s.a.v.s.“

Stoga se može jesti do zore prije nego što se posti ostatak dana.

 

Iftar

Iftar se odnosi na prekidanje posta. Kao što je naznačio Svemogući Bog u gore spomenutom ajetu, osoba treba postiti „sve dok ne padne noć“. Što se tiče tačnog vremena kada post treba biti prekinut, rekao je Časni Poslanik Muhamed s.a.v.s.:

„Kad noć napreduje i dan se povuče, a sunce sakrije, tada se post treba prekinuti.“

Ovdje opisano vrijeme podudara se s vremenom namaza Akšama, a to je molitva koja se klanja odmah nakon zalaska sunca. Stoga se post prekida neposredno prije klanjanja namaza Akšama.

Također je bila praksa Časnog Poslanika s.a.v.s. da jednom kad dođe vrijeme, neće se odgoditi otvaranje posta. Prenosi se da je jednom Hazreti Aišar.a., supruga Časnog Poslanikas.a.v.s., pitana od dvoje ljudi; jedan bi prekidao post čim bi došlo vrijeme za to, dok bi drugi prekidao post nakon određenog vremena. Hazrat Aišar.a. rekla je u vezi s osobom koja je odmah prekinula post:

„Ovako je to učinio Allahov Poslanik.“

Rekao je sam Časni Poslanik Muhamed s.a.v.s.:

„Ljudi će ostati na pravom putu sve dok ne ubrzavaju prekidanje takve brzine prekidanja posta.“

Također nalazimo predaje u kojima se navodi kako bi tačno Časni Poslanik započeo  s prekidom posta. Zabilježeno je da bi Časni Poslanik s.a.v.s. prekidao post hurmama, a ako hurme nisu bili dostupne, tada bi popio nekoliko gutljaja vode.

Otuda nalazimo da su hurme postale gotovo sinonimi mjeseca Ramazana, jer predstavljaju način na koji je Časni Poslanik s.a.v.s. otvarao svoj post. Rekao je sam Časni Poslanik s.a.v.s.:

„Ko ima hurme, neka s tim prekine post, a ko nema, neka prekine post vodom, jer doista voda pročišćava.“

Dakle, eto vam; ovo je način na koji muslimani diljem svijeta počinju i prekidaju post tijekom mjeseca Ramazana.