RAMAZANSKA VAKTIJA 2024.

Home » Šta je sunećenje (obrezivanje) i zašto je korisno ?
Magazin Religija

Šta je sunećenje (obrezivanje) i zašto je korisno ?

Vjerski aspekti

U dva Sahiha od Ebu Hurejre prenosi se da je Poslanik, s.a.v.s., rekao:

“Pet je obaveza od rođenja: obrezivanje, uklanjanje dlaka sa stidnog mjesta, potkresivanje brkova, rezanje noktiju, uklanjanje dlaka ispod pazuha”

Obrezivanje je stavio na prvo mjesto među ovim obavezama, jer one spadaju u prirodnu vjeru Ibrahima, a.s.

Da li je obrezivanje obavezno ili pohvalno?

Islamski učenjaci nemaju jedinstven stav o ovom pitanju. Eš-Ša’bi, El-Evzai,Jahja ibn Seid el-Ensari, imam Malik, Šafi i Ahmed smatraju da je obrezivenje obaveza, a imam je Malik još strožiji i dodaje: “Onome ko nije obrezan nije dozvoljeno biti imam niti se od njega prima svjedočenje.”

Hasan el-Basri i Ebu Hanifa smatraju da obrezivanje spada u sunnet i nije vadžib.

Kaže Uzvišeni: “Poslije smo tebi objavili:’Siijedi vjeru Ibrahimovu, vjeru pravu . . . ” (En-Nahl, 123.), a obrezivenje je dio vjere Ibrahimove.

Ahmed bilježi od Usejma ibn Kulejba, od svoga oca, a on od djeda, da je došao Poslaniku, s.a.v.s., i rekao mu: “‘Poslaniče, prihvatio sam islam.’ – ‘Ukloni sa sebe kosu nevjerstva (koju si nosio kao nevjernik)’, odgovori mu Poslanik”, a drugome je Poslanik rekao: “Ukloni sa sebe kosu nevjerstva i izvrši obrezivanje.” Prenosi ga Ebu Davud

“Ko prihvati islam neka izvrši obrezivanje pa makar i star bio.” Ovo predanje, pa makar i bilo mursel, ne priliči za potvrđivanje propisa.

Vekia od Ibn Abbasa prenosi da je rekao: “Namaz neobrezanog ne prima se niti se jede meso životinje koju neobrezan zakolje.” Imam Ahmed bilježi predanje od Ibn Abbasa u kojem stoji da je rekao: “Ne jedite meso životinje koju onaj koji je neobrezan zakolje.”

Neobrezana osoba izložena je mogućnosti da pokvari abdest i namaz jer kožica prekriva spolni organ i mokraća se tu zadržava, a kožica onemogućva čišćenje, pa je ispravnost abdesta i namaza uvjetovana obrezivanjem. Iz tog razloga veliki broj učenjaka zabranjuje takvoj osobi da predvodi namaz i upoređuju ga sa sahibi-uzurom, koji ne može zaustaviti mokraću.

Cilj obrezivanja jeste zaštita od zadržavanja mokraće, ispod kožice, koje kvari abdest i namaz. Stoga Ahmed prenosi od Ibn Abbasa da je rekao: “Namaz mu se ne prima.”

Kada se djete obrezuje

O ovom pitanju postoje dva mišljenja i oba su prenesena od imama Ahmeda. Hallal u “Poglavlju o obrezivanju novorođenčadi” kaže: “Obavijestio me Abdulmelik da je pitao imama Ahmeda kada se obrezuje novorođenče, pa je odgovorio: ‘Ne znam, nisam ništa čuo o tom pitanju.’ Rekao sam Ahmedu da obrezivanje predstavlja poteškoću djetetu od deset godina, pa sam mu rekao za svoga sina Muhammeda da ima pet godina i da želim obrezati ga, pa kao da je imam Ahmed smatrao to poželjnim. Smatrao je pokuđenim obrezivanje djece u desetoj godini jer to djetetu predstavlja poteškoću. Rekao mi je: ‘Mislim da djeca teško podnose obrezivanje.’ Čini mi se da nije smatrao pokuđenim obrezivanje djece sa mjesec ili godinu iako se o tome nije izjasnio.”

Abdulmelik prenosi da je Hasan smatrao pokuđenim obrezivanje djeteta sedmog dana po rođenju. Muhenna prenosi da je imam Ahmed upitan o obrezivanju djeteta sedmog dana, pa je rekao da je to pokuđeno i da tako postupaju jevreji.

Prenosi Salih da je upitao svoga oca o obrezivanju sedmog dana, pa je odgovorio: “Prenosi se od Hasana da je to postupak jevreja.”

Vehb ibn Munebbih upitan je o ovome, pa je odgovorio: “Pohvalno je da se obrezivanje izvrši sedmog dana jer je to lakše za dijete. Dijete, kada se rodi, ne osjeća bol, pa tako ne osjeća obrezivanje sedmog dana, pa ako se tada ne obreže, ostavi ga neka ojača.”

Ibn Munzir navodi da postoje različita mišljenja o vremenu obrezivanja. Jedna grupa učenjaka smatra pokuđenim obrezivanje sedmog dana, a to su Hasan el-Basri i Malik ibn Enes, kako bi se muslimani razlikovali od jevreja.

Nevevi kaže: “To predstavlja opasnost, a imam Malik smatra da je potrbno razlikovati se od jevreja. U našem mjestu obrezovanje se, uglavnom, vrši kada djetetu niknu zubi.”

Ahmed kaže da nije čuo ništa o ovom pitanju. Lejs ibn Sa’d kaže: “Obrezivanje se vrši od sedme do desete godine.”

Prenosi se od Mekhula i drugih da je Ibrahim, a.s., izvršio obrezivanje Ishaka sedmog dana po rođenju, a obrezivanje Ismaila u trinaestoj godini.

Prenosi se od Džafera da je Fatima obrezivala svoju djecu sedmog dana po rođenju.

Ibn Munzir kaže: “Što se tiče ovog poglavlja ne postoji potvrđena zabrana, niti za obrezivanje postoji predanje na koje bismo se oslonuli niti praksa koju bismo slijedili. U ovome je osnova dozvoljenost, a nije dozvoljeno zabranjivati i upozoravati na dozvoljene stvari osim s dokazom. Oni koji zabranjuju obrezivanje sedmog
dana nemaju nikakvog dokaza za to.”

Obrezivanje Ishaka postalo je običaj njegovih sinova (Jevreja), a obrezivanje Ismaila postala je tradicija njegovih sinova (Arapa). A Allah najbolje zna.

Suština i koristi obrezivanja

Obrezivanje spada u lijepe obrede koje je propisao Allah, dž.š., i njima upotpunio vanjsku i unutrašnju ljepotu. Obrezivanje je upotpunjenje prirodne vjere u kojoj su ljudi stvoreni, stoga se ubraja u upotpunjenje vjere Ibrahimove, a.s.

Allah, dž.š., učinio je obrezivanje obilježjem onoga ko je prihvatio ispravnu vjeru, pa čak i ako se ne zna za čovjekovu vjeru, ona se prepoznaje se po obrezivanju. Arapi su se nazivali “narodom obrezivanja.” Stoga postoji predanje u kojem stoji da je Heraklo rekao: “Doista se pojavio kralj obrezanih”, pa mu njegovi rekoše: ‘Ne brini, i jevreji se obrezuju’, i dok su o tome raspravljali, došao im je Poslanikov, s.a.v.s., izaslanik s pismom, pa je Heraklo naredio da se prekontroliše i vidi da li je obrezan, kada je vidio da je obrezan i kada su mu rekli da se i Arapi obrezuju, rekao je: “On je kralj svoga naroda.”

U obrezivanju je čistoća uljepšanja i ublaženja strasti koja, kada pređe granicu, čovjeka spušta na nivo životinje, a ako je u potpunosti nestane, onda ga čini poput neživih bića.

Katada kaže: “Jevreji svoju djecu uvode u judaizam, kršćani svoju djecu uvode u kršćanstvo, a Allahova je uputa islam i nema bolje i čistije upute od islama.”

Koliko se kožice uklanja

Ebu el-Berekat u “Kitabul-gaje” kaže da se uklanja kožica koja pokriva glavić, a dozvoljeno je i ako se ukloni veći njen dio.”

Hallal navodi u Džamiu u poglavlju “Šta se uklanja prilikom obrezivanja”, gdje stoji da je El-Fadl ibn Zijad rekao: “Upitan je imam Ahmed koliko se kožice uklanja prilikom obrezivanja, pa je rekao: ‘Ukloni se onoliko koliko je potrebno da se vidi glavić.”‘

Poslanik, s.a.v.s., kaže: “Ko ne postupa po mome sunnetu ne pripada meni”, a u drugom hadisu stoji: “Držite se moga puta i puta ispravnih halifa koji će doći poslije mene.”

Obrezivanje se izostavlja u sljedećim slučajevima: prvi: ako se dijete rodi, a na spolnom organu ne bude imalo viška kožice, ono se ne treba obrezivati, zato što ne posjeduje ono što je obevezno odstraniti. Ovo je mišljenje najvećeg broja učenjaka.

Zdravstveni aspekti

Šta je sunećenje (obrezivanje) i zašto je korisno ?

Sunećenje je mali operativni zahvat kojim se uklanja kožica koja prekriva glavić penisa. Obrezivanje dječaka se vrši u mnogim zemljama pa tako i u našoj. Mnogo je razloga zbog kojih roditelji obrezuju svoje dječake a glavni su da se obrezivanjem znatno poboljšava higijena penisa i sprečavaju razne bolesti. U Bosni i Hercegovini, pored higijenskih i zdravstvenih razloga zbog kojih većina roditelja suneti svoje dječake, sunećenje takođe predstavlja dio kulture i tradicije.

Obrezivanje je bezbolno jer se radi uz lokalnu ili opštu anesteziju. Nakon što se primijeni anestetik, sunećenje traje oko 15 minuta a zacjeljivanje i njega nekoliko dana. Nakon toga dijete je za cijeli život zaštićeno od nečistoća, infekcija, bakterija, i raznih polnih i urinarnih bolesti koje mogu ugroziti cjelokupno zdravlje. Sunećenje je kao odlazak zubaru, to je rutinski i jednostavan zahvat.

Sunećenje, odnosno uklanjanje viška kožice, donosi mnogobrojne zdravstvene koristi. U ovom tekstu ćemo navesti i objasniti glavne prednosti sunećenja te zdravstvene probleme koji mogu biti izbjegnuti i riješeni tim zahvatom. Između ostalog, sunećenje je korisno jer:

 

– Sprečava nakupljanje prljavštine, urina, i bakterija ispod kožice.

– Sprečava pojavu fimoze i parafimoze (uska kožica).

– Sprečava Balanitis i Postitis (infekcije glavića i kožice)

– Sprečava infekcije urinarnog sustava (bubrega, mjehura, mokraćne cijevi)

– Sprečava adheziju (slijepljena kožica).

– Smanjuje rizik od pojave raka penisa.

– Smanjuje rizik od pojave raka prostate.

– Smanjuje rizik od pojave raka grlića maternice kod žena.

– Smanjuje rizik od spolno prenosivih bolesti, herpesa i HIV-a.

– Te znatno olakšava higijenu i poboljšava estetski izgled penisa.

 

Sunećenjem se postiže bolja higijena a bolja higijena sigurno znači i bolje zdravlje. Na pitanje jednog stranca zašto se u BiH izuva obuća kada se ulazi u kuću, dobio je isti odgovor kao i na pitanje zašto se muška djeca obrezuju? Odgovor je – kultura, urednost, higijena, i zdravlje.

Nekoliko dodatnih činjenica o sunećenju:

– Sunećenje je najčešće izvedeni operativni zahvat na svijetu.

– Obrezivanje se prvenstveno radi iz higijenskih i zdravstvenih razloga, odnosno kao preventiva i zaštita dječaka i muškarca od raznih polnih i urinarnih bolesti. Takođe, sunećenje je dio kulture i tradicije življenja, te vjerska obaveza muslimana i jevreja.

– Mnogo je razloga zašto je dobro obrezati dječaka, a niti jedan zašto nije.

– Roditelji koji nisu obrezali svoje dijete se trebaju zapitati – koje su zdravstvene koristi za dječaka ako ima kožicu? Odgovor je – nema ih. Sa druge strane, zdravstvene koristi od uklanjanja kožice su mnogobrojne.

– Roditelji koji su neodlučni se trebaju zapitati – da li je bolje da njihov dječak ima kožicu i da mu se cijeli život ispod nje skuplja prljavština, ili je bolje da nema kožicu i da se prljavština nema gdje skupljati? Odnosno – je li za njihovog dječaka bolje da cijeli život bude izložen mogućim infekcijama i bolestima, ili je bolje da nije izložen raznim infekcijama i bolestima? Odgovor se sam nameće!

– Preko 70% dječaka u Americi je obrezano. U toj državi dječaci se obrezuju odmah nakon rođenja. Amerikanci obrezuju dječake iz higijensko-praktičnih razloga. Slična situacija je i u Kanadi.

– Posljednjih godina obrezivanje je sve prisutnije i u zapadnim Europskim zemljama poput Njemačke, Francuske, Velike Britanije…, a sve zbog naučnih istraživanja i dokaza koji podupiru obrezivanje i potvrđuju korisne zdravstvene osobine tog zahvata.

– Komplikacije koje se mogu javiti tokom obrezivanja su voma rijetke i bezopasne do te mjere da su zanemarive. Vrlo je važo da obrezivanje obavi stručna osoba!

– Sunećenje nije traumatičan zahvat jer se radi pod lokalnom ili opštom anestezijom tako da dijete ne osjeća nikakvu bol. Obavlja se na stručan i moderan način, te traje oko 15 minuta. Nakon par dana zacjeljivanja i njege dijete sve to zaboravi kao da se ništa nije desilo.

– Sunećenje se obavi jednom a dobrobiti tog zahvata traju za cijeli život.

– Sunećenje je kao odlazak zubaru, to je rutinski i jednostavan zahvat koji trajno doprinosi boljem zdravlju i higijeni i predstavlja dugoročnu preventivu i zaštitu od raznih bolesti i oboljenja.

 

Koja je najbolja dob za sunećenje dječaka? Šta ako je dječak veći?

Dječak se može obrezati u bilo kojoj starosnoj dobi u zavisnosti od njegovog zdravstvenog stanja, a isto važi i za muškarce. U nekim zemljama poput Turske dječaci se najčešće obrezuju između pete i sedme godine, odnosno prije polaska u školu. U Americi se velika većina dječaka obrezuje prvi ili drugi dan nakon rođenja. U Bosni i Hercegovini dječaci se najčešće osunete u toku prvih pet godina života. Međutim, u posljednje vrijeme većina roditelja se odlučuje da to obavi oko dječakovog šestog mjeseca, odnosno prije nego dječak prohoda. Pedijatari uglavnom savjetuju da je dob između trećeg mjeseca i navršene jedne godine najbolje vrijeme za sunećenje dječaka zbog imunološke odbrane koju tijelo razvija i bržeg procesa zacjeljivanja. U svakom slučaju na roditeljima je da odluče kada to žele da urade. Nikada nije kasno!

 

Sunećenje većih (starijih) dječaka

Ponekad se desiti da roditelji iz određenih razloga ne osunete svog sina dok je još sasvim mali pa dječak napuni pet ili više godina a da još uvijek nije obrezan. Najčešći razlozi za kašnjenje su roditeljski izgovori: “ima još vremena”, “nema potrebe” ili “sada nemamo vremena”. Tokom prvih par godina dječakovog života odgovorni roditelji će sigurno naći dovoljno vremena i pogodan trenutak da isplaniraju i obave sunećenje svog dječaka. Dijete se osuneti jednom i  poslije toga je za cijeli život zaštićeno od nečistoća, infekcija, i raznih polnih i urinarnih bolesti.

Dok je dječak još mali, ako se roditeljima učini da nema potrebe za sunećenjem odnosno da dječakov penis izgleda dobro, tada trebaju znati da se sunećenje prvenstveno radi zbog lakšeg održavanja higijene i veoma bitne preventive kako bi se kasnije u životu izbjegli zdravstveni problemi koji se mogu pojaviti nenadano ako dijete nije osunećeno. Ako je dječak već porastao i još uvijek nije osunećen, roditelji se često brinu i pitaju da li je problematično osunetiti dječaka u predškolskoj ili školskoj dobi? Međutim, razloga za brigu nema jer za sunećenje nikada nije kasno.

Procedura je ista i to što je dječak veći znači da se sa njime može razgovarati i objasniti mu sam čin sunećenja. Dječaku treba objasniti da je to zdravo za njega, da su svi njegovi drugovi osunećeni, da ga neće ništa boliti jer će dobiti anestetik, i da je sunećenje sasvim normalna stvar. Pri tome mu treba obećati puno poklona. Na taj način će roditelji otkloniti strah od djeteta i od cijele situacije napraviti jedan lijep događaj za cijelu porodicu. Dakle, bez brige. Sunećenje se obavi jednom a dobrobiti tog zahvata traju za cijeli život.

 

Priprema dječaka – obrezivanje – i post operativna njega

Prije sunećenja poželjno je izvaditi nalaze i obaviti ljekarski pregled kako bi se provjerilo zdravstveno stanje dječaka. Temperatura, prehlada, i loša krvna slika mogu odgoditi sunećenje. Tokom pregleda doktor će provjeriti da li postoji bilo kakva anomalija na dječakovom penisu te će ujedno pregledati i testise. Nakon što se utvrdi da je dječak zdrav, roditelji i doktor se trebaju dogovoriti o vrsti anestezije koja će se koristiti tokom sunećenja. Neki roditelji preferiraju lokalnu a neki opštu anesteziju za svog dječaka. Uzrast djeteta i doktorova preporuka mogu biti faktor pri odabiru anestezije. Lokalna anestezija se najčešće koristi kod beba i malih dječaka dok se opšta koristi kod malo većih dječaka. Ipak, na roditeljima je da donesu odluku koju anesteziju žele.

 

Opis sunećenja

Primjena lokalne ili opšte anestezije je prvo što doktor uradi. Kožica se skroz prevuče nazad da cio glavić izađe vani. Smegma i druge nečistoće se uklone i cijelo područje se temeljno očisti i dezinfikuje. Kožica se zatim vrati u svoj prvobitan položaj preko glavića. Doktor zatim povuče kožicu prema naprijed i napravi mali uzdužni rez. Nakon toga se višak kožice kružno odstrani (odsiječe). Kada je kožica uklonjena krvne žilice se “zavare” te se penis opšije šavovima na mjestu gdje je kožica odsječena. Šavovi mogu biti resorptivni (samootopivi) koji se sami vremenom istope i nestanu, a mogu biti i obični konci koje je potrebno naknadno izvaditi ili oni sami ispadnu. Djetetu se zatim nanese analgetik u obliku gela i penis zavije na period od 24 sata.

 

Post operativna njega

Po dolasku kući svaka 4 sata nanositi gel protiv bola na penis. Obratiti pažnju da rana ne krvari (u slučaju krvarenja sa 5 prstiju napraviti prsten i blago stisnuti. Krvarenje staje za 10-15 minuta). Normalno je da se na penisu javi mali otok koji će spontano nestati u narednim danima. Dječak se smije kupati, ali penis treba posušiti i mazati gelom prva 3-4 dana, a kasnije mazati Bivacin mašću nekoliko dana. Pelene ne smiju biti vlažne i treba ih često mijenjati. Penis treba biti suh kako konci ne bi ispali prije vremena, a normalno ispadnu za oko desetak dana. Krvni podlivi su normalna pojava i to je prolazno. Ako se pojave žućkaste naslage ne treba brinuti jer radi se o fibrinu u fazi zarastanja te se isti skida kupanjem. Kontrola se obavlja po potrebi.

 

Dodatak

Sam proces sunećenja je voma jednostavan i potpuno bezbolan jer se radi sa anestezijom. Prije nego doktor primijeni lokalnu anesteziju, dio dječakovog penisa se malo zaledi sprejom (kao kod popravke zuba) tako da dječak ne osjeti čak ni iglicu kojom se ubrizga anestetik. Bol se javlja tek nakon sunećenja kada anestezija popusti, ali nije jaka i ne traje dugo jer proces zacjeljivanja ide veoma brzo. Bol se najčešće javlja kada se skida ili mijenja gaza i kada dječak piški prvih nekoliko puta, a nakon toga boli više nema. Gel protiv bola je veoma djelotvoran i treba ga nanositi na dječakov penis svakih nekoliko sati. Prije sunećenja doktor treba objasniti roditeljima sam postupak sunećenja i metodu koju će koristiti s obzirom da postoji nekoliko vrsta metoda koje se koriste za sunećenje.

Način obrezivanja ponekad zavisi od uzrasta dječaka. Ipak, krajnji rezultat je uvijek isti a to je da je višak kožice potpuno i bezbolno uklonjen. Veoma je bitno da obrezivanje obavi stručna osoba i da roditelji detaljno slijede doktorove post-operativne isntrukcije kako njegovati tek osunećeni dječakov penis. Za neke roditelje sunećenje može biti stresno. Ali razloga za brigu zaista nema. U današnje vrijeme sunećenje se obavlja na stručan, profesionalan i siguran način tako da sam postupak traje svega desetak minuta i za par dana kao da se ništa nije desilo. Sunećenje je kao odlazak zubaru – jednostavan i rutinski zahvat.

 

Komplikacije

Obrezivanje je mali i jednostavan operativni zahvat, ali kao i svaki drugi operativni zahvat tako i sunećenje nosi određene rizike. Međutim, komplikacije se dešavaju veoma rijetko do te mjere da su skoro zanemarive. Vrlo je bitno da roditelji izaberu stručnu osobu da obavi sunećenje njihovog dječaka kako bi se izbjegla i najmanja mogućnost pojave neke komplikacije. U slučaju komplikacije, većinom se radi o neočekivanom krvarenju, infekciji, ili preranom ispadanju končića, a što se vrlo lako može izliječiti i sanirati. Veoma je važno da roditelji slijede doktorove post operativne upute kako bi u narednih nekoliko dana tačno znali kako pravilno njegovati dječakov tek osunećeni penis.

Sunećenje nije puno komplikovanije i ne traje duže od popravke zuba, tako da se roditelji ne trebaju brinuti. U slučaju da roditelji primijete nešto na dječakovom penisu što ih brine, trebaju se odmah javiti ljekaru. U 2012 godini Američka Akademija Pedijatara (AAP) objavila je smjernice u kojima navodi da su zdravstvene koristi od obrezivanja dječaka daleko veće od eventualnog rizika, i time su ujedno dali preporuku roditeljima da obrezuju svoje dječake zbog zdravstvenih koristi.