RAMAZANSKA VAKTIJA 2024.

Home » St. Louis Islamic Center “Nur” – Sjedinjene Američke države
Džemati u svijetu

St. Louis Islamic Center “Nur” – Sjedinjene Američke države

St. Louis Islamski Centar – džemat “Nur” je najmlađi bošnjački džemat u Saint Louisu, savezna država Missouri,  i dio je Islamske Zajednice Bošnjaka u Sjevernoj Americi (IZBSA) od svog osnivanja.

Džemat “Nur” je počeo sa svojim radom 1. aprila, 2010. godine, i formiran je kao posljedica rastuće potrebe za organizovanjem stasale zajednice Bošnjaka u Saint Louisu. Članovi džemata “Nur” su iskazali želju za osnivanjem institucije koja bi, zajedno sa ostalim bošnjačkim institucijama, radila na očuvanju Bošnjaka od potpunog otuđenja od vjere i tradicije, a sa posebnim aspektom i programima fokusiranim na očuvanju naše djece i omladine od potpune asimilacije, te vjersko-moralne obnove bošnjačkog korpusa u Saint Louisu i šire. Većina džematlija je sa područja istočne Bosne, ali su zastupljeni i ostali krajevi Bosne i Hercegovine.

Tokom svog postojanja, funkciju imama, hatiba i muallima je obavljalo nekoliko osoba, a džemat “Nur” je trenutno jedini džemat na području IZBSA u kojem su zaposlena dovojica imama:

Šerif-ef. Delić – 2010. do 2012. godine

Ahmed-ef. Serdarević – 2012. do 2014. godine

Eldin-ef. Suša – 2015. do 2022. godine

Eldar-ef. Malkić – 2015. do 2023. godine (trenutni imam)

Šefik-ef. Delalović – 2022. do 2023. godine (trenutni imam)

U veoma kratkom vremenu džemat Nur je realizovao veliki broj vjerskih, kulturnih, obrazovnih i drugih programa, te stekao ugled među stanovništvom. Jedan od prvih projekata džemata “Nur” je i izgradnja savremenog bošnjačkog islamskog centra u Saint Louisu koja je počela prvom donatorskom večeri 4. decembra 2010. godine. Tri godine kasnije, 9. novembra 2013. godine na kupljenom zemljištu je položen i kamen temeljac, da bi otvorenje džamije uslijedilo nakon tri i po godine gradnje, 1. aprila 2017. godine uz goste iz Bosne i Hercegovine i Amerike, uključujući i reisu-l-ulemu dr. Huseina-ef. Kavazovića.

Danas džemat “Nur” nudi mnoštvo programa svojim članovima, kao i svim zainteresiranim. Aktivnosti su vjerskog (sufara, Kur’an, vjerska predavanja) i društvenog karaktera (obilježavanja značajnih datuma vezanih za BiH, promocije knjiga, pomoći izbjeglicama i socijalno ugroženim, itd). Mektebski program je jedan od glavnih džematskih aktivnosti. U zadnjih nekoliko godina preko 300 djece pohadja mektebsku pouku, a predstavnici mekteba na mektebskim takmičenjima medžlisa 4-jug i IZBSA konstantno osvajaju prva mjesta i pokazuju kvalitet mekteba.