RAMAZANSKA VAKTIJA 2024.

Home » Ko je to hafiz Kur'ana?
Magazin Religija

Ko je to hafiz Kur'ana?

Hafiz (ar. حافظ od حفظ sačuvati) je pojma koji muslimani koriste za mušku osobu koja napamet zna čitav Kur ‘an.

Hafiz ženskog spola se naziva hafiza. Pri tome hafiz mora biti u stanju da na arapskom jeziku, na kojem je Kur ‘an i objavljen, uči Kur ‘anske sure, pri tome obraćajući posebnu pažnju na pravilan izgovor svih riječi (tedžvid).

Isto tako mora biti u stanju da nastavi s učenjem Kur ‘ana počevši od bilo koje sure (stiha).

Za hafize polaznike se kaže da uče hifz. Hafizi imaju i dan danas visok ugled u islamu. Navodno je poznati pjesnik At-Tabari još kao dijete od sedam godina znao cijeli Kur ‘an napamet a uz to je obavljao i dužnosti imama.

Prema islamskom učenju hafiz ulazi u Džennet (raj). A time i stiče pravo da se zauzima za svoju rodbin.

Kura-hafiz je čovjek koji zna napamet Kur'an na više različitih kirajeta, načina izgovaranja određenih Kur'anskih riječi.

 

Vrste hafiza

Osobe koji nauče Kur’an napamet nazivamo hafizima, odnosno hafizama. Međutim, i među hafizima ima razlika u nekoliko stupnjeva učenja:

Hafizu-l-Kur’an, učač je toliko dobro naučio Kur’an da je pred stručnom komisijom položio ispit,

Kavijj hafiz, učač može učiti Kur’an napamet u određenim dijelovima kao npr. nekoliko džuzova uzastopice,

Mutkin hafiz, učač je savršen, tačan, izvrstan, te vlada materijom. Mutkin hafiz u jednom danu prouči napamet cijeli Kur’an, te učač mora biti spreman na način da mu vi odredite zadatak tako da navedete jedan ajet iz bilo kojeg dijela Kur’ana, a on mora bez razmišljanja nastaviti tamo gdje ste vi stali,

Mudžaz hafiz , učač je od svoga učitelja naučio učiti Kur’an u istom obliku koji je prenošen od njegova učitelja sve do Muhammeda.

Kurra hafiz, učač zna sve ono što znaju sva četiri prethodno navedena stupnja hafiza uz znanje svih deset priznatih mutevatir kiraeta.