RAMAZANSKA VAKTIJA 2024.

Home » Kad je vrijeme za hidžab
Religija

Kad je vrijeme za hidžab

Pitanje:

Esselamu alejkum. Moje pitanje se odnosi na hidžab tj. zanima me od kada je žena dužna da nosi hidžab i izvor koji to potkrepljuje? Koliko znam, obaveza nošenja hidžaba za ženu pocinje sa prvom menstruacijom a dužnost je roditelja da dijete i ranije privikavaju na hidžab tj.da dijete privikavaju a ne i da dijete nosi hidžab kao odrasla osoba…Naime, znam slučajeve da roditelji naređuju ženskom djetetu od 7 godina da nosi hidžab.

Da li je to novotarija u vjeri? Ako nije novotarija,zašto je propisana obaveza nošenja hidžaba sa prvom menstruacijom a ne ranije? Novotarija je sve ono što nema utemeljenja u izvorima bez obzira da li “olakšava” ili “otežava” u vjeri. U ovom slučaju, možda bi adekvatna paralela bila da se beba primorava da posti iako nije još dostigla biološku zrelost koju islamski izvori propisuju za obavezu posta….i slične krajnosti.

Dakle,ako smatrate da to nije novotarija,bio bih Vam zahvalan ako biste mi naveli izvor koji vašu tvrdnju potvrđuje. Naravno, ne negiram dužnost roditelja da dijete privikavaju na nošenje hidžaba al pravim terminološku razliku između “privikavaju” i “primoravaju” jer je riječ “privikavaju” upotrebljena u izvorima sa razlogom koji Allah najbolje zna.

 

Odgovor: 

Alejkum selam ve rahmetullah! Kako žensko dijete (i muško, naravno) treba navikavati na obavljanje namaza, isto tako treba ga navikavati na oblačenje široke odjeće i pokrivanje glave mahramom. Ne treba se žensko dijete prisiljavati na hidžab, već mu islamsku nošnju treba postepeno, na lijep i prihvatljiv način, omiliti pa da, kad postane punoljetno, prihvati obavezu nošenja hidžaba.

 

A znaci punoljetstva jesu sljedeći:

  1. izbacivanje sjemena (na javi ili u snu);
  2. izrastanje dlačica na stidnom mjestu;
  3. ulazak u petnaestu (lunarnu) godinu;
  4. menstruacija – za žensku djecu.

 

I treba znati da je samo jedan od spomenutih znakova dovoljan da se dječak ili djevojčica smatraju punoljetnim.

Teško je kazati da je novotarija ženskom djetetu od sedam godina, narediti da nosi hidžab. Nije lahko za nešto reći da je novotarija u vjeri, treba imati jasan i nepobitan dokaz, tim prije jer će Allah pozvati čovjeka na odgovornost na Sudnjem danu za riječi i djela.

U kojim je izvorima upotrijebljen izraz “privikanje”? Ako mislite na hadis koji je zabilježio Ebu Davud, a u kojem stoji da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Muru ebnaekum bis-salati li sebi’ sinine…” – u njemu nije upotrijebljen izraz “navikavanje” već izraz “naređivanje” (muru znači: narediti, zapovijediti), pa bi se ovaj hadis ovako preveo: “Naređujte svojoj djeci obavljanje namaza kad napune sedam godina…” Prijevod bi se možda mogao malo i ublažiti, pomoću izraza koji ste spomenuli, ali bi se time unekolike iskrivilo značenje Poslanikovih, sallallahu alejhi ve sellem, riječi i potrao bi se smisao koji nam je dragi Pejgamber, sallallahu alejhi ve sellem, htio prenijeti.

A Allah je Znalac svih tajni!

Abdurrahman Kuduzović, prof.

n-um