RAMAZANSKA VAKTIJA 2024.

Home » Džemat Turbe – Travnik
Džemati u BiH

Džemat Turbe – Travnik

Džemat -Turbe-Travnik
Džemat -Turbe-Travnik

Džemat obuhvata sela: Runjići, Sečevo, Ganići, Kazići, Zlokići, Riđići, Vlahovići, Pirići, Šakići, Turići, Kundići, Varošluk, Obešenjak, Kolone, Novo Naselje, Putine i Bazen.

Džemat ima 2.500 domaćinstava.

Nalazi se 7 km zapadno od Travnika, uz magistralni put M-17, Travnik-Donji Vakuf. Prva džamija u džematu sagrađena je 1261. hidžretske godine. Ova je džamija renovirana 1972. godine. Obnovljena je džamija tokom agresije oštećena, da bi ponovo bila obnovljena 1996. i 2006. godine.

Dosadašnji imami, hatibi i mu'allimi u džematu bili su: Šakir-ef. Alihodžić, Hazim-ef. Mahmutović, Salih-ef. Ibraković, Džemil-ef. Omerdić, Zahid-ef. Makić, Muhibija-ef. Nurkić, Mustafa-ef. Hodžić, Adis-ef. Zelkanović (dosadašnji imami Stare džamije), Ismet-ef. Bašić, mr. Ahmet-ef. Skopljak i Edin-ef. Memić (dosadašnji imami Nove džamije).

Džemat ima 3 džamije, 4 mesdžida, 2 kuće, gasulhanu, 7 njiva i 18 mezarja.

U džamijama se klanjaju svi dnevni namazi i džuma-namaz.

Mektepska nastava održava se četiri dana u sedmici.

Izvor: Miztravnik