RAMAZANSKA VAKTIJA 2024.

Home » Džemat Mejdan – Gračanica
Džemati u BiH

Džemat Mejdan – Gračanica

Džemat Mejdan
Džemat Mejdan

Džemat Mejdan džedid džamije ili u narodu poznate kao Šarena džamija, je gradski džemat koji zajedno sa džematom Bijele džamije čini užu jezgru grada.Broji negdje oko 1000 domaćinstava i spada u najveće džemate Medžlisa IZ Gračanica.

Mejdan mahala je bio naseljeni dio grada, na lijevoj obali Sokoluše, koji sada pripada džematu Šarene džamije. Na tom lokalitetu, nešto niže i južnije od samog centra čaršije, tokom 19. stojleća počinje se razvijati Donja čaršija. Prva džamija u ovoj mahali izgrađena je početkom 18. stoljeća i po nazivu mahale dobila naziv Mejdan džamija.Ova džamija je bila smještena naspram današnje Šarene džamije. Krajem 18. stoljeća, džamiju je srušila velika poplava. Zbog izloženosti terena opasnosti od poplava, nova zgrada džamije je podignuta na desnoj obali Sokoluše blizu lokaciji današnje Šarene džamije. Nakon izgradnje nove džamije, džamija dobiva naziv Mejdan džedid džamija ili Nova Mejdan džamija.Džamija je bila uobičajenog mahalskog tipa, građena drvenom konstrukcijom i  sa četverostranim krovom. Zbog gradnje uskotračne pruge, 1898. godine, od džamije je oduzeto oko 250 m2 zemljišta. Time je stiješnjen kolski put koji jedva provlačio između pruge i džamije. To će biti razlog da se 1932. godine, nakon što je džamija dotrajala, izmjesti dvadesetak metara zapadnije od dotadašnje lokacije, dalje od pruge i puta. Svečano otvorenje ove džamije je bilo u novembru 1933. godine. Zbog rušenja drugih džamija u neposrednoj blizini ove džamije, džemat se znatno proširio i otprilike zahvatao prostor koji zahvata i danas sem novih naselja, Ritašića i Hajdarevca. Kako je džamija, u narodu,  dobila naziv Šarena džamija nije poznato, ali se predpostavlja da je prvobitno bila ofarbana stilom kojim su ofarbane medresa i zgrada Općine. U kasnijem periodu, Šarena džamija je bila okrečena krečom i ničim nije podsjećala na naziv koji je imala.

Najstariji poznati imam ovedžamije bio je mula Đulejman ef. Fazlić. Naslijedio ga je 1945. godine hafiz Rešid ef. Sarajlić koga je naslijedio 1933. godine, Salih ef. Begović,nakon svečanog otvorenja nove džamije,  koji službuje do penzionisanja 1974. godine kada ga zamjenjuje Sulejman ef. Hankušić koji je bio imam u ovoj džamiji do njenog rušenja 1990. godine.

Zbog dotrajalosti i nefunkcionalnosti džamije, usljed poraslih potreba džemata, odlučeno je da se na njenom mjestu izgradi veća i funkcionalnija džamija. Nakon rasprava i davanja raznih prijedloga, odlučeno je da se gradi nešto kao manji islamski centar. Krenulo se odmah u akciju i do rata 1992. godine izgrađen je najveći dio grubih radova. Mnogi ljudi su se uključili u ovaj projekat ali je on zaustavljen sa agresijom na našu zemlju. Za vrijeme rata džamija je, iako nedovršena služila kao škola, sklonište, prostor za zabavu i edukativne aktivnosti omladine.

Nakon rata radovi na džamiji su nastavljeni i hairli privedeni kraju što je krunisano svečanim otvorenjem u avgustu 2008. godine kojem je prisustvovao lično Reisu-l-ulema, Mustafa ef. Cerić.

Tokom rata i danas dužnost imama u Šarenoj džamiji obavlja Fadil ef. Karić.

Izvor: Mizgracanica