RAMAZANSKA VAKTIJA 2024.

Home » Džemat Hadži Ali-beg – Travnik
Džemati u BiH

Džemat Hadži Ali-beg – Travnik

Džemat Hadži Ali - Beg
Džemat Hadži Ali - Beg

Džemat ima oko 1.500 domaćinstava. Nalazi se u gornjem dijelu grada Travnika. Prvu džamiju je sagradio bosanski vezir Mehmed-paša Kukavica 1757. godine podiže džamiju u Gornjoj čaršiji. Džamija je stradala u požaru, pa je na tom mjestu Hadži Ali-beg Hasanpašić podigao novu bogomolju 1856. godine. Nad ulazom je ugrađena kamena ploča sa natpisom na turskom jeziku, u kome se pominje ovaj dobrotvor. Džamija je jednostavna građevina kvadratne osnove, sa drvenim trijemom nad ulazom. Na zapadnom zidu je 1866. godine ugrađen sunčani sat, jedini ove vrste u Bosni i Hercegovini. Sat je tipičan pri­mjerak arapske konstrukcije. Pokazivao je vrijeme »a la tur­ka”, što znači da se sati počinju odbrojavati od trenutka zalaska sunca, a ne od ponoći, kao kod savremenog raču­nanja vremena. Vrijeme se očitava prema vrhu stijenke koju baca metalni šiljak postavljen okomito na zid džamije.

Uz Hadži Ali-begovu džamiju stoji manja nekropola u kojoj je pored nekih znamenitih ličnosti XVIII i XIX vijeka sahra­njen i sin Mehmed-paše Kukavice, Miri Miran Ibrahim-paša i donator sadašnje džamije Hadži Ali-beg Hasanpašić. Nad njegovim grobom su lijepi nišani sarajevske proveni­jencije, rađeni u bijelom kamenu.

U ovome džematu imamsko-hatibsko i mu'allimsku dužnost su obavljali: Šefket-ef. Ljubović, hfz. Hasan-ef. Mekić, Zijad-ef. Ljevaković, dr. Ahmed-ef. Adilović (sadašnji Muftija travnički), dr. Muharem-ef. Dautović, Kasim-ef. Mašić, Omer-ef. Terzić, Salih-ef. Arslanović, Sulejman-ef. Posavljak, te trenutno u džematu na dužnosti je hafiz Ibrahim-ef. Bektaš.

U džematu se klanjaju svi dnevni namazi, džuma-namaz i bajram-namazi.

Mektebska nastava se odvija redovno, te je u Hadži Ali-begovoj džamiji od marta 2015. godine započela sa radom Škola Kur'ana, koja je nadopuna mektebskoj nastavi za one koji žele dodatno znanje iz učenja Kur'an-i-Kerima.

Izvor: Miztravnik