RAMAZANSKA VAKTIJA 2024.

Home » Džemat Örebro – Islamska zajednica Bošnjaka u Švedskoj
Džemati u svijetu

Džemat Örebro – Islamska zajednica Bošnjaka u Švedskoj

Bosanska islamska zajednica Örebro osnovana je 15. aprila 1993. godine na osnivačkoj Skupštini i djeluje u sastavu Islamske zajednice Bošnjaka u Švedskoj. BIZ Örebro je cijelo vrijeme funkcionisala i radila u iznajmljenim prostorijama sve do konačnog preseljenja u vlastite prostorije.

Od 2013.g. BIZ Örebro počinje sa izgradnjom vlastitog objekta-islamskog centra koji je u završnoj fazi. Džemat Örebro je jedan od najvećih džemata u Islamskoj zajednici Bošnjaka u Švedskoj. Džematu Örebro pored grada Örebro pripadaju i manji gradovi/mjesta koja gravitiraju gradu Örebro.

BIZ Örebro trenutno broji 1005 člana. Članarina se ubire putem poreske uprave.

Trenutno imamsku dužnos u ovm džematu obavlja Dr. sc. Mesud ef. Muhić.