RAMAZANSKA VAKTIJA 2024.

Home » Džemat Misoča – Sarajevo
Džemati u BiH

Džemat Misoča – Sarajevo

Džemat Misoča
Džemat Misoča

Džemat Misoča nalazi se u opštini Ilijaš. Smješten je u dolini rijeke Misoče i dijelom na desnoj obali rijeke Bosne. Obuhvata naseljena mjesta: Donja Misoča, Gornja Misoča, Vlaškovo, Donja Karaula i Gornja Karaula.

Prije rata ovdje su bila dva džemata D. Misoča i G. Misoča sa dvije džamije, a džemat G. Misoča pripadali su mektebi Karaula i Vlaškovo.

Džamije  u ovim džematima podignuti su na mjestima starih mekteba poslije Drugog Svjetskog rata. Za mektebe u ovim selima se ne zna od kada datiraju. U ratu su svi ovi objekti bili porušeni da bi poslije rata bili obnovljeni prvo mektebi na Karauli i Vlaškovu.

Džamije u Misoči nisu obnovljene, jer je džamijski odbor oba džemata 1996. godine donio odluku o spajanju u jedan džemat i gradnju jedne džamije na lokaciji koju je darovala opština Ilijaš. Džamija je izgrađena u periodu od 2004.-2008. godine  i svečano otvorena 17.08.2008. godine. Džemat Misoča ima više od 500 domaćinstava, od kojih 405 redovno plaća ćlanarinu IZ.

Vjerska pouka se obavlja u tri mekteba (Misoča, Karaula i Vlaškovo) sa ukupno oko 120 polaznika svake godine, a to čini više od 80% ukupnog broja djece upisanih u osnovnu školu. U džamiji se klanjaju svi dnevni vaktovi, džuma, bajram, teravija i obavljaju se ostale vjerske aktivnosti.

U džematu ima 9 grobalja sa ukupno površinom od 20.000 metara kvadratnih. To su uglavnom stara mezarja sa malo prostora za ukopavanje umrlih.

U svim mezarlucima se vide stari nišani, a u mezarju Vlaškovo se nalazi turbe dimenzija 3×2 m, pokriveno četverosvodnim krovom i sa drvenom kuburom i nišanom unutar turbeta.

Turbe je bilo oštečeno u ratu, ali su ga mještani Vlaškova obnovili. Nije poznato ko je u njemu ukopan, ali se pretpostavlja da je to neki ugledni derviš ili šejh nekog derviškog reda. Mještani ovog sela nose prezime Derviševići i oko turbeta je njihovo porodično groblje. Dervisević i oko turbeta održavaju svoje vjerske objekte vlastitim radom i vlastitim sredstvima.

Također čiste, uređuju i čuvaju mezarja. Prošle godine (2008.) ogradili su najveće mezarje (Kuta) željeznom ogradom, a drugo mezarje (Krsta) započeli sa ograđivanjem i ostala mezarja su ograđena bodljikavom žicom ili drvenom ogradom.

Džamija u Misoči ograđena je zidnom ogradom, a mekteb u Karauli željeznom, dok mekteb na Vlaškovu nema ograđen harem. Pored džamije izgrađena je i gasulhana, a u prizemnim prostorijama mekteba na Karauli također je urađena gasulhana i obje služe samo za potrebe ovog džemata. Džemat nema imamskog stana, ali ima lokaciju pored džamije u Misoči.

Imam u džematu, od njegovog ponovnog uspostavljanja i povratka stanovništva 2003. godine, je Kahriman Ibrahim.

Izvor: medzlis-sa