RAMAZANSKA VAKTIJA 2024.

Home » Džemat Kopice – Maglaj
Džemati u BiH

Džemat Kopice – Maglaj

Džema'at Kopice udaljen je od Maglaja 18 km. Sa zapadne strane graniči sa općinom Teslić koja je sada u manjem BiH entitetu. Teško je ustanoviti kada kada je tačno nastao džema'at Kopice.  Pojedinim džematlijama  poznata je novija historija od 1900  godine.

Poznato je da je džamija u Kopicama  četrvrta po redu džamija. Prvi mesdžid sagrađen je  mnogo prije 1900 godine. Vremenom postaje premalen pa je oko 1935. godine  srušen  i sagrađen novi. Kako se džemat širio i drugi mesdži postaje malan da primi broj klanjača pa je 1970. počela gradnja džamije. 10 X 13m.  Otvorenje džamije bilo je 07.09. 1973. godine  kojem je prisustvovao i tadašnji Muftija  tuzlanski.

Džamija je srušena 1993. godine  od strane hrvatsko-srpskog agresora. Tačnije srušena je 26.06.1993. godine, a 28. 06. 1993. godine džematlije Kopica su protjerani iz svog mjesta zajedno sa susjednim muslimanima Novo-Šeherskog  kraja. Većina je  tražila spas u pravcu Željeznog Polja, dok je jedan broj  zarobljen i tako završio u raznim hrvatskim logorima.

Muhadžirluk džematlija  iz Kopica trajao je od  28. juna 1993. godine do augusta 1998. godine.  Neki su se vratili prije u malom broju, u  tada  porušeni džemat.  Ali 1998. godine desio se prvi masovni povratak u BiH i to u džemaat  Kopice, kojeg će kasnije posjetiti i tadašnji prvi predsjednik  FR BiH  Alija  Izetbegović. Iste godine (1998.) na temelju porušene džamije našao se donator i sagradio sadašnju džamiju.

U džematu Kopice od početka  rata (drugog svjetskog) vjerski život se svodio na klanjanja namaza po kućama. Odmah nakon rata mekteb je oduzet od tadašnjih vlasti i u njemu je bila škola sve do 1954. godine, kada se škola seli na sadašnje mjesto. Mekteb je ostao prazan nekoliko godina.

Jednog dana na inicijativu omladine, samovoljno prenose prostirku iz kuće Halilović Ibre u mekteb. Tu večer akšam i jaciju klanjali su omladina  i djeca,  u  mihrab na mjesto imama stao je Halilović Džulaga. Nakon sedam dana  počeli su na namaz dolaziti i ostale džemaatilije. Sa dolaskom ostalih džematlija  došao je i Mustafa ef. Mehmedović. S tim da starije džematlije spominju da je prije Mustafe  ef.  dužnosti imam obavljao Refik  ef. Jašić. Odmah nakon toga traženo je odobrenje za upotrebu objekta u vjerske svrhe.

Poslije dobivanja dozvole džemat je dobio prvog profesionalnog imama Ibrahim ef. Mahalbašića. Zatim su slijedili: Salih  ef. Bešo, Hazim  ef. Jašarević i Ekrem ef. Vitlić, koji je u džematu radio 22 godine. Do početka agresije na BiH 1992. godine. Poslije  rata i izgradnje džamije 1998. godine, pošto džema'at  nije imao imamskog stana džumu namaz klanjao je Bahrija ef. Kadušić, zatim Nihad ef. Kruško, te Muharem ef. Muminović sve do izgradnje vakufske kuće.

Nakon muhadžirluka i povratka u svoj džemat  džematlije kreću u obnove kako svojih kuća tako i vjerskih objekata. Tako je uz pomoć humanitarne organizacije obnovljeno oko 70 % kuća.

Izgradnjom  imamskog  stana ( vakufske kuće) uposlen je i  stalni imam Mahir  ef. Zahirović koji je na dužnost  imama u džema'at  Kopice stupio 01.08.2001. godine, koji i danas obnaša dužnosti imama, hatiba i muallima.

Izvor: medzlismaglaj.ba