Home » Džemat Kuršumlija – Maglaj
Džemati u BiH

Džemat Kuršumlija – Maglaj

Jusuf-pašina / Kuršumlija džamija je sagrađena u drugoj polovini 16. vijeka, a dao je sagraditi Jusuf paša Maglajlija. Od njene izgradnje postoji i džema'at, a podataka o tome je vrlo malo.

  • izgradnja postojeće gasulhane, abdesthane i mokrog čvora je izvršena 1998. godine,
  • centralno grijanje u džamiji je urađeno 1999. godine,
  • imamska kuća je restaurira 1966 ili 1967. godine,
  • dosadašnji imami su: Mustafa ef. Pirkić, Zaim ef., Ibrahim ef. Hasić, Ferid ef. Čičkušić i h.hfz. Hidajet ef. Talić,
  • mutevelije su bili: Smajlagić Husejin, Smajlagić Mehmedalija, Omerović Mahmut, Obralić Avdo, Sofić Meho, Mašić Mehmedalija, Gračić Salih, Arifagić Ibrahim, Herceg Fikret, Isić Mujo i Omerović Seid.
  • Od vakifa su poznati Uzeir beg i Mustaj beg Uzeirbegovići, koji su darivali zemljište, te Begzada hanuma Mulalić zvana Mehmedaginica, koja je uvakufila kuću za mujezina.
MOJ DŽEMAT:   Džemat Čaršija - Zenica

Izvor: medzlismaglaj.ba