RAMAZANSKA VAKTIJA 2024.

Home » Džemat Gora – Zenica
Džemati u BiH

Džemat Gora – Zenica

Broj domaćinstava: 68,

Broj aktivnih članova IZ-e: 150,

Zvanični naziv džamije: Gora

Naziv u narodu (popularno ime): Gora

Vakif: Džemat

Godina izgradnje: 2014.

Lokalitet: rubno jugoistovno područje općine Kakanj, tromeđa općina Kakanj Zenica i Busovaća nalazi se selo(džemat) Gora,

Historijat: 

U sastavu džamata sve do 1997. godine bila je Dusina i Višnjica a od 1997. godine ostala je samo Gora, staru đžamiju smo zamjenili izgradnjom nove džamije koju smo uspjeli izgraditi za osam mjeseci od februara do septembra 2014 godine. Džamija danas služi svojoj svrsi. Uz džamiju izgrađen pomoćni objekat sa gasulhanom, ostavom, kotlovnicom za zagrijavanje, učionicom i pratečim prostorijama za nužnik.

Imami džemata: do 1875. godine bio Topalović ef., od 1975–1912. godine Kadić Salih ef., od 1912–1919. godine Kadić Ešref ef., od 1919–1942. godine Kadić Arif ef., od 1942–1972. godine Kadić Ahmed ef., od 1972–1979. godine Kadić Muharem ef., od 1979–1982. godine Kadić Ahmed ef., a od 01.04.1982. godine današnji imam Kadić Vehid ef.

Imam: Vahid ef. Kadić

Izvor: mizzenica.ba

Vijesti iz Bosne i hercegovine