Home » Džemat Čaršija – Konjic
Džemati u BiH

Džemat Čaršija – Konjic

Džemat Čaršija – Konjic – Hudaverdi Mehmed-begova/Junuz-čauševa/Čaršijska džamija.

Sagradio ju je Mehmed (Muhammed) Hudaverdi Bosna, tadašnji carski sluga, prije 1579. godine. To je potvrdjeno u njegovoj vakufnami, koja je sastavljena u redžepu 987. odnosno izmedju 24. augusta i 23. septembra 1579. godine.

Džamiju je prvi put obnovio Junuz-čauš (Alagić), pa je od tada izmijenila naziv u Junuz-čauševa, a po svome položaju u središtu kasabe Belgraddžik i Čaršijska džamija, koji se odomaćio. (Dr. Mulić, Hercegovina 2)

MOJ DŽEMAT:   Džemat Hadžići - Sarajevo

Imami Čaršijske džamije bili su: Osman ef. Dedić, Mustafa ef. Bešlić,  Smajil ef. Prevljak, Ahmed ef. Zatega,  Mustafa ef. Prljača, Razim ef. Čolić, Nazif ef. Garib, Mesud ef. Džajić, Hafiz Harun ef. Efendić. Od 01.01.2013.g. imam ove džamije bio je Almir ef. Hondo, koji je od oktobra 2015.g. postavljen za imama Repovačke džamije dok će dužnost imama Čaršijske džamije obavljati Esad ef. Bajić.

Izvor: medzlis-konjic.com