RAMAZANSKA VAKTIJA 2024.

Home » Džemat Caparde – Kalesija
Džemati u BiH

Džemat Caparde – Kalesija

Džemat Caparde nalazi se 10 km istočno od sjedišta Medžlisa IZ Kalesija, na lijevoj strani magistralnog puta Kalesija – Zvornik.

Oko 1890. godine sagrađena je prva džamija u džematu Caparde i ta se godina smatra godinom osnivanja ovog džemata.

Džamija od drvene građe postojala je sve do 1923. godine, kada je sagrađena džamija od kamena i pokrivena crijepom. Godine 1964. džamija je adaptirana, a 1989, pored stare džamije podignuta je nova sa zidanom munarom.

Početkom kidisanja na Bosnu i Bošnjake muslimane, džamija je djelimično minirana a po potpisivanju Dejtonskog mirovnog ugovora dodatno je minirana i uništena do temelja. Na njezinim temeljima povratnici muslimani ponovo su sagradili reprezentativnu džamiju, koja je svečano otvorena i predata u vlasništvo Islamske zajednice 11. augusta 2002. godine.

caparde-3 caparde-20

Godine 2013. četverovodni krov zamijenjen je kupolom, kao i manjim kupolama na proširenom dijelu džamije. Vakufsku imovinu čine džamija, mezarje, tri mekteba, i to: u Capardama, Kusonjama i Hajvazima, te značajan broj obradivih parcela. U zaseoku Matkovac mektepska nastava izvodi se u privatnoj kući.

Imami u ovom džematu bili su: Mustafa ef. Dautović, Ramo ef. Mehmedović, Abdulah ef. Smajlović i Mirsad ef. Sakić, aktuelni imam. U džamiji se obavljaju džuma-namaz, bajram-namazi i povremeno dnevni namazi, a mektepska nastava održava se dva puta u hefti, subotom i nedjeljom.

Izvor: mizkalesija.ba