Home » Džemat Babice – Lukavac
Džemati u BiH

Džemat Babice – Lukavac

Babice su dugi niz godina bile u sastavu džemata Turija koji postoji još od 1823. god. ili 1243 h.g. Taj podatak je uzet sa najstarijeg nišana na Ivkovini – Jukića mezarju.

Od svog osnivanja pa do danas nikada nije prestajao sa dužim prekidom rada pa ni u vrijeme vladavine Austro – ugarske monarhije, Kraljevine Jugoslavije i SFRJ.

Kao dio džemata Turije, Babice su uvijek  imale izvjesnu samostalnost u izvršavanju vjerskih obreda. Prvi mekteb koji pamte najstariji Babičani nalazio se u potoku Blaževića šume.

MOJ DŽEMAT:   Džemat Hrasno Donje - Kalesija

Taj mekteb je postojao sve do 60–ih godina nakon čega je na inicijativu tadašnjeg mutevelije Fehima Blaževića premješten u Blaževiće kod njegove kuće.
1971. god. za vrijeme mutevelije Emina Tufekčića izgrađen je stari mekteb na lokaciji  Prosina, da bi 1983. bio napravljen mesdžid na istoj lokaciji koji i danas postoji. 1989/1990 godine je napravljena vakufska kuća a u sklopu vakufske kuće je izgrađena učionica za mektepsku nastavu.

Izvor: mizpuraciculukavcu.ba