RAMAZANSKA VAKTIJA 2024.

Home » Džamija Rijeka ili Hadžimahmutova džamija u Zvorniku
Džemati u BiH

Džamija Rijeka ili Hadžimahmutova džamija u Zvorniku

Kod naših naroda, još davno dok je prolazio kroz Bosnu, čudio se veliki putopisac Evlija Čelebija, običaj je da ljudima, mjestima i objektima damo svoje ime, bez obzira kako se ono zaista nazivalo. To “narodno” ime ostalo je zapamćeno čak i vijekovima nakon što je nastalo ili izgrađeno.

Tako je i “Rijeka” džamija dobila naziv. Narod ju je tako nazvao po riječici Zlatici, koja je proticala pored nje, a danas kad pomenete tu rijeku, uglavnom omladina i strani gosti se pitaju : “Pa, gdje je ta rijeka”?

Rijeka Zlatica je zbog nedostatka parkinga i drugih vrsta potrebnog prostora “prekrivena”, tako da se više i ne vidi, odnosno postala je “podzemna” riječica po kojoj danas i ne sluteći da je tu, “hoda se”  ili parkiraju automobili.

Drugi naziv za ovu zvorničku ljepoticu je Hadžimahmutova džamija. Kako je dobila taj naziv, niko ne može sa sigurnošću potvrditi, ali postoje narodna predavanja u kojima se kaže:

Davno nekad, u Zvorniku živio je neki bogati Mahmut. Nakon što je odlučio da će ići na hadž, u Zvorniku je, na njemu znanom mjestu, zakopao veliku količinu dukata. Kad su zvorničke hadžije stigle u Meku, on je jednom od njih saopštio da se neće vraćati, te ga zakleo kad se vrati u Zvornik da na tom i tom mjestu otkopa sakrivene dukate, i da sagrade džamiju koja će se nazvati po njegovom imenu.

Stara džamija je bila pravougaonog oblika, čije su unutrašnje dimenzije iznosile 10×13 metara. Zidovi su bili debljina i do jednog metra. Bila je građena od lomljenog kamena vezanog krečom, a krov je bio na četiri vode. Uz desni zid je bila kamena munara visine 35 metara, a imala je 86 stepenika (basamaka).

Godine 1980., zbog sve veće potrebe za većom džamijom, ista je srušena, te nakon 6 godina gradnje, izgrađena je veća i savremenija džamija, otvorena 1986. godine. Posljednja dva imama ove “stare” džamije bili su Hadži hafiz Ahmet ef. Zejnilagić do 1942. i Hadži hafiz Nezir Imširović od 1942. do 1979. Međutim, novu i savrmenu džamiju 1992. godine porušili su srpski zločinci.

Od 1992. godine, na tom prostoru bio je parking, ali zahvaljujući zalaganjima određenih ljudi, od 2006. godine pokrenut je projekat i akcija za obnovu ove zvorničke ljepotice.

Nakon mukotrpnih i teških dana koje je preživjela ova džamija, radno otvorenje iste bilo je na veliki dan za muslimane širom svijeta, na 12. Rebiu-l evvel 1435. godine ( 12. januara 2012. godine) na dan rođenja božijeg poslanika Muhameda a.s..

Prvi ezan nakon 22 godine proučio je efendija Izudin Memić.