RAMAZANSKA VAKTIJA 2024.

Home » Da li znate šta je to umra, kako se i kada obavlja i koje su njene vrijednosti?
Religija

Da li znate šta je to umra, kako se i kada obavlja i koje su njene vrijednosti?

Umra

Umra je vjerski obred koji je, premda snažno preporučen u islamskom obredoslovlju, kod nas bio skoro sasvim zamro i ostao nepoznat velikom broju ljudi, no koji sve više biva zastupljen u vjerskoj praksi Bošnjaka. Umra sadrži neke elemente hadža i obavlja se tokom cijele godine, za razliku od hadža koji se obavlja u tačno određenim danima.

Jedan od ibadeta koji je Allah propisao jeste obavljanje umre, a umra u arapskom jeziku znači posjeta ili usmjerenje ka nečemu. Ovdje se misli na posjetu Allahove plemenite kuće, Mesdžidul-harama, Kabe, koja je najplemenitija, najsvetija kuća na ovom dunjaluku a nalazi se u Mekki gradu u Saudijskoj Arabiji.

Po stavu većine islamskih pravnika, umra je obavezna, vadžib, jednom u životu svakom onom ko je u materijalnoj i fizičkoj mogućnosti, onom ko ima dovoljno imetka da ostavi svojoj porodici dok se ne vrati sa umre za osnovne životne potrebe, i ima dovoljno imetka da ode i da se vrati sa umre, i u fizičkoj je sposobnosti da podnese putovanje. Takvom je obaveza da jednom u životu obavi umru, a sve nakon toga je pohvalno djelo, ono što Allah voli i djelo sa kojim se približava svome Gospodaru. Nije na istom stepenu kao hadž, hadž je rukn islama, a umra je vadžib, po stavu većine islamskih učenjaka.

Vrijednost umre najbolje se ogleda u propisu umre. Ako kažemo da je vadžib, onda znamo da je to jedno od najdražih djela Uzvišenom Allahu. U hadisi kudsiju koji je zabilježio imam Buhari od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, koji prenosi od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a koji prenosi od svoga Gospodara: “Moj mi se rob ne može približiti sa nečim što je Meni draže od onoga što sam mu naredio. I neprestano će Mi se Moj rob približavati sa nafilama sve dok ga ne zavolim.” Najveći dokaz koji ukazuje na vrijednost umre je ovaj hadis, da su najdraža djela Uzvišenom Allahu ona djela koja je On naredio. Što znači, ako je umra obavezna, onda je to jedno od najdražih djela Uzvišenog Allaha.

Neka se svako pripazi kako se tamo ponaša, da se ponaša dostojanstveno i onako kako dolikuje tom mjestu. To nije bilo koje mjesto i bilo koje vrijeme. To je posebno vrijeme u tvom životu i počast od Uzvišenog Allaha i prilika da nadoknadiš sve svoje manjkavosti i propuste.

U skorije vrijeme, ako Bog da opširnije o umri pisat ćemo kako bi vas i detaljno upoznali o samim obredima umre.