RAMAZANSKA VAKTIJA 2024.

Home » Da li žene muslimanke smiju klanjati dženazu, pratiti povorku koja nosi umrlog i obilaziti mezarja?
Religija

Da li žene muslimanke smiju klanjati dženazu, pratiti povorku koja nosi umrlog i obilaziti mezarja?

Da li žene  klanjaju dženaza namaz, da li im je uopšte dozvoljeno pratiti mejjita (umrlog) u povorci na putu prema mjestu ukopa i smiju li biti prisutne pri samom ukopu?  Kakav je  generalno stav o odlasku žena na mezarja (groblja)?

Žene mogu klanjati dženazu namaz ukoliko su prisutne prilikom klanjanja dženaze, i ukoliko ispunjavaju opće uvjete klanjanja namaza iako kod nas nije uobičajeno da one klanjaju dženazu niti da prisustvuju klanjanju dženaze, osim u iznimnim slučajevima kao prilikom klanjanja kolektivnih dženaza. Ili ako se zadese na svetim mjestima na hadžu ili umri u Meki ili medina kada se klanja dženaza namaz I žene će klanjati svakako namaz.  Naravno, kao i kod drugih namaza, njihov saf treba biti iza safova muškaraca.

Nije preporučeno da žene prate dženazu niti da prisustvuju ukopu umrlog. Žene mogu posjećivati mezarje uz poštivanje islamskih propisa o posjećivanju mezarja, posebno onih koji se tiču prikladnog odijevanja i ponašanja prilikom posjete i obilaska kabura.

Žena muslimanka, koja je obasjana uputom svoje vjere, ne slijedi dženazu, povodeći se za naredbom Allahovom Poslanika, s.a.v.s., kao što nas o tome obavještava Ummu Atijje,r.a., riječima:

“Zabranjeno nam je da pratimo dženazu, ali ne tako kategorički.” U vezi s ovim pitanjem, ona se nalazi nasuprot muškarcu. Islam podstrekava muškarca da prisustvuje dženazi i da je slijedi sve dok mejita ne pokopaju, a to ne preporučuje i ženama zbog mogućnosti nastanka situacije koja ne priliči i ne dolikuje uzvišenosti smrti i ispraćaju umrloga i svega onog što prati taj ispraćaj, sve do ukupa, a to je: ibret i pouka onim koji ispraćaju, traženje oprosta umrlome i podsjećanje na smisao smrti koja će zadesiti svakog živog:

“Ma gdje bili, stići će vas smrt, makar bili i u visokim kulama.”

Pošto je Allahov Poslanik, s.a.v.s, ženama zabranio da slijede dženazu zabranom koja znači pokuđenost a ne strogu zabranu (haram), njegova, a.s., zabrana dovoljna je mudroj, inteligentnoj ženi muslimanki, da postupi u skladu s njom i slijedi je, iskazujući time ljepotu svog islama, iskrenost svoje pokornosti Allahu i Njegovom Poslaniku i slijeđenje prečih i boljih postupaka.