RAMAZANSKA VAKTIJA 2024.

Home » Bošnjaci u dijaspori vezani za svoje džemate i Islamsku zajednicu
Džemati u svijetu

Bošnjaci u dijaspori vezani za svoje džemate i Islamsku zajednicu

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini je najorganizovanija zajednica Bošnjaka u dijaspori. Od evropskih zemalja do Sjedinjenih Američkih Država i Australije, Islamska zajednica okuplja Bošnjake i bdi nad vjerskim, a često i društvenim životom naših ljudi u dijaspori.

– Status Islamskih zajednica Bošnjaka u dijaspori definiran je članom 51. Ustava Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Islamska zajednica u dijaspori organizira se po jedinstvenim i jednakim principima preko krovnih organizacija, formiranih za jednu ili više zemalja, koje imaju svoje predstavničke i izvršne, odnosno upravne organe. Način organiziranja Islamske zajednice u dijaspori uređuje se posebnim aktom koga donosi Sabor – propisi su o Zajednici Bošnjaka u dijaspori.

Omer-ef. Bušatlić, imam u džematu IKC Gazi Husrev-beg u Klagenfurtu, kaže da Islamska zajednica našim ljudima u dijaspori znači mnogo, prije svega matični džemat u kojem su članovi.

– Nekad mi se čini da su Bošnjaci više vezani i za džamije i za vjeru u dijaspori nego što su u Bosni. Na tom putu većina njih ne žali ni novca, ni slobodnog vremena da ulože u boljitak i razvoj džemata. Preko matičnog džemata naši ljudi vole i Islamsku zajednicu kao cjelinu, pogotovo ako je ta saradnja i komunikacija uspješna – kaže za Preporod.info Bušatlić koji je poslije Elči Ibrahim – pašine medrese u Travniku završio Fakultet islamskih nauka te magistrirao na Wales univerzitetu u Velikoj Britaniji.

Džemati u dijaspori okupljaju Bošnjake na jednom mjestu i rade to, smatra Bušatlić, relativno uspješno.

– Mislim da ćemo biti zadovoljni kada minimalno 80 posto naših ljudi budu članovi naših džemata u dijaspori. Naši džemati na Zapadu moraju nuditi, prije svega, kompletne vjerske usluge, ali uz to nezaobilazno moraju nuditi programe kulturnog, sportskog, zabavnog i, svakako nacionalnog sadržaja. Većina džemata u dijaspori to već nudi – govori Bušatlić.

Mnoštvo je izazova sa kojima se susreću naši ljudi u dijaspori poput asimilacije, zaboravljanje jezika, slabljenje veze sa domovinom, a Islamska zajednica može pomoći i pomaže u prevazilaženju tih izazova.

– Najveći izazov je ne izgubiti našeg čovjeka, prije svega iz okrilja naše vjere, a zatim iz okrilja naše kulture, običaja, tradicije i sl. Mi nismo sigurni koliko će nove generacije naše djece preuzeti ove vrijednosti od nas i proslijediti ih sljedećim generacijama. Trenutno ima raznih trendova, i onih koji nas ohrabruju i onih koji nas zabrinjavaju. Modernijim pristupom i programom koji je prilagođen novim trendovima pokušavamo da okupimo naše Bošnjake oko naših džemata – ističe Bušatlić.

Upravo imami igraju veliku ulogu u zaustavljanju negativnih trendova. Imami su stubovi džemata, a od njihove aktivnosti zavisi mnogo toga u džematu.

– Mislim da je presudno važno da imami, ali i njihovi najbliži saradnici budu proaktivni kako na vjerskom tako i na društvenom polju. Jer upravo mi moramo razmišljati ispred našeg vremena, ispred događaja koji su izvjesni da bismo sačuvali svoj narod u vrijednostima koje su baštinili naši djedovi. Mislim da nas upravo takav pristup i takva vrsta energičnih lidera može sačuvati u okvirima tih vrijednosti – kaže na kraju za Preporod.info Bušatlić.

PREPOROD