RAMAZANSKA VAKTIJA 2024.

Home » Vidorijska džamija Bosanski Novi (VIDEO)
Džemati u BiH

Vidorijska džamija Bosanski Novi (VIDEO)

Nalazimo se ispred Vidorijske džamije, međlis islamske zajednice Bosanski Novi. Ova je džamija u sklopu džamata Grad Vidorija, jer od 17.3.2017. godine džamat Grad i džamat Vidorija su spojeni u jedan džamat zbog samog odljeva stanovništva preko granice, to jeste odlaska Bošnjaka u razne zemlje svijeta.

Ono što je specifično za Vidorijsku džamiju jeste da je ona bila sa najvišom drvenom munarom prije rata dok nije srušena, to jeste zapaljena u početku mjeseca juna 1992. Godine. Obnovljena je poslije rata, gdje se upriličio zvanični otvor 24.7.2011. godine.

U njoj su nekada bili, tj. predvodili namaze značajni mualimi i imami kao što su Mirsad ef. Sedić, doktor profesor Muharem ef.  Štulanović i neki drugi.

Ono što još je specifično da je ovaj džemat, odnosno vidorijski džemat, sadašnji imao naziv Srednji džemat, a vidorijski se nalazio nekoliko stotina metara prema Bosanskoj Otici.

Inače, po informacijama od džematlija i stanovništva, bilo je znači nas bošnjaka, muslimana, ili znači i komšija i drugih vjeroispovijesti, drugih nacionalnosti na ovim prostorima.

Vidorija je imala značenje pobjede ili kao sama  pobjeda. Da je uvijek, koliko god je puta bila i rušena i spaljivana, da je uvijek se gradila i ponovo se izgradila. Kao što je i danas, evo vidimo je ponovo obnovljenu.

Jedino što je specifično u sadašnjem vremenu,  jeste to da u Vidorijskoj džamiji se ne obavlja bešvakt, otkad su spojeni u jedan džemat Grad Vidorija i džemat Grad, ali se redovno čuju ezani.

Uz ramazan također, ono sve što je specifično za duh mjeseca ramazana se čini. Jedino što nema je bešvakta, a džuma namaz, bajram namazi nikada se nisu ni klanjali u Vidorijskoj džamiji, nego su sve džematlije išle u Gradsku džamiju,odnosno u džamiju koja je nekoliko desetina metara udaljena od same Vidorijske džamije.