RAMAZANSKA VAKTIJA 2024.

Home » Šta je to sihir i kako se liječi?
Magazin Religija

Šta je to sihir i kako se liječi?

Jezički termin „sihir“ (glagol, ar. sehare) znači „prevara“, „obmana“, „iluzija“. Sihir je stari fenomen kojim su se bavili mnogi narodi kroz historiju. Oni su vjerovali da sihir ima veliki utjecaj i značaj, te da se pomoću njega mogu liječiti mnoge bolesti, ali i izazivati različite.

Magija je često izjedanačavana sa religijom. Kod starih naroda je redovno vrhovni mag bio i glavni svećenik. Oni su uvjeravali svoje podanike da se ono čime se oni bave nalazi u svetim knjigama. Ovakav vid krivovjerstva je i danas prisutan kod primitivnih naroda poput nekih plemena u Africi. Stoga i ne čudi kada određene osobe koje se bave magijom svoje rabote nastoje povezati sa vjerom, islamom i Kur’anom, zloupotrebljavajući ih.

Vrlo je važno naglasiti da nema ničeg zajedničkog između vjere i sihira, odnosno religije i magije. Onaj ko je vjernik, ne može da se bavi sihirom/magijom, zato što onaj koji robuje/služi Allahu ne može služiti zlu i šejtanu. Vjera je istina, a sihir je magija i obmana. Vjera je od Boga a sihir/magija od šejtana/sotone. Vjernici ne tvrde da znaju gajb/neviđeno, ne bave se proricanjem sudbine, niti magijom, a sihirbazi redovno pripisuje sebi razne moći, govoreći da znaju gajb/neviđeno.

Sihrom se smatra sve ono što je skriveno i što ima značenje prevare i spletke. Sihir ili magija je skup tajanstvenih radnji i riječi pomoću kojih sahir uz pomoć šejtana želi utjecati na prirodni, od Allaha određeni tok stvari (sudbinu). Ljudi se bave sihirom/magijom iz materijalnih koristi, želje da budu blizu vlasti, da imaju moć, slavu i sl. Izvor sihira/magije je šejtan, njegova suština i sadržaj je laž, njegovi izvršioci su džini i ljudi nevjernici.

 

Liječenje sihira

Plemeniti Kur’an strogo zabranjuje bavljenje sihrom. Isto tako zabranjuje vjerovati u moć sihira. Kur’an izjednačuje sihir sa nevjerovanjem „A Sulejman nije bio nevjernik, šejtani su nevjernici poučavajući ljude vradžbini (magiji/sihiru).“ (El-Bekare, 102)

I sam Poslanik, a.s., je bio opsihren tako što je preko jednog mladića došao do njegove kose i napravivši sihr, bacio ga, kako bi ga sakrio, u jedan bunar. Poslanik, a.s., je sanjao dvije osobe koje su razgovarala o njegovom stanju i tako saznao koja je bolest u pitanju i mjesto gdje se sihir nalazi. Tada mu je Allah objavio sure Felek i Nas koje skupa imaju jedanaest ajeta. Nakon svakog proučenog ajeta, odvezao bi se jedan čvor sihira, nakon čega se Poslaniku, a.s., vratilo zdravlje.

Ove dvije sure zajedničkim imenom se zovu El-Muavvizetan (dvije sure koje štite). Budući da živimo u kriznim vremenima u kojima su prisutna mnoga zla, pojavljuju se razni dušebrižnici koji se predstavljaju kao ljekari od duhovnih bolesti, posebno je važno zaštiti sebe i svoju porodicu učenjem ovih sura.

 

Kur’an je najbolji lijek

Koliko god islam zabranjuje muslimanu odlazak vraču da ga pita za gajb/neviđeno, tako isto mu zabranjuje da pribjegava sihiru ili odlazi sihirbazima radi liječenja bolesti koja ga je pogodila ili rješenja kakvog težeg problema.

Bavljenje sihirom i odlazak sihirbazima je strogo zabranjeno po islamu a osobe koje se time bave nemaju sreće ni na ovom, niti na budućem svijetu. Vjernik, musliman treba da zna da ima Kur’an koji je najbolji lijek i da, kad god je u nekim problemima, treba da se okrene Kur’anu i uči ga, traži u njemu utjehu i lijek, kako od problema, tako i od raznih savremenih bolesti koje su danas prisutne.

 

Za Akos.ba pripremio Fahrudin Vojić