RAMAZANSKA VAKTIJA 2024.

Home » Šta je to minber?
Magazin Religija

Šta je to minber?

Pojam minber (arapski: منبر) arapska je riječ koja je uobičajeni naziv među muslimanima za postolje od najmanje triju stepenica, koje je smješteno u desnom prednjem kutu džamije s kojega se imam (vođa molitve) obraća okupljenim vjernicima svakoga petka na džumi ili za vrijeme Bajram-namaza.

Minber je pozicioniran desno od mihraba, mjesta koje označava smjer molitve, tj. smjer Kabe, prema kojoj se muslimani u namazu okreću. Također, uobičajeno je da je i minber okrenut u smjeru Kabe.

Po svojoj funkciji minber je zapravo govornica najsličnija propovjedaonicama u crkvama. Uglavnom je to uzdignuto mjesto koje osigurava da se „propovjednik“ čuje u svakom dijelu bogomolje, a u isto vrijeme i njega okupljena zajednica može vidjeti. Nalazi se desno uz mihrab, mjesto koje označava smjer Ka'abe, tj. pravac u kojem se muslimani okreću za vrijeme molitve.

Prema nekim tradicijama, već je prorok Muhammed držao hutbu s palmina panja, ali kako se povećavao broj muslimana, tako se javila potreba da se napravi uzvišenije postolje s kojega bi se predvoditelja molitve moglo čuti. Tako neki smatraju da je prvi minber koji je koristio Muhammed imao tri stepenice. Odatle se zadržalo nepisano pravilo da svaka govornica u džamiji mora imati najmanje tri stepenice. Na našim područjima zbog velika turskog utjecaja minberi u džamijama obično imaju 12 stepenica.

Današnje islamske „propovjedaonice“ obično su u obliku maloga tornja, često bogato ukrašeni različitim ornamentima te kao takvi predstavljaju prepoznatljiv simbol islamske arhitekture.

Tagovi