RAMAZANSKA VAKTIJA 2024.

Home » Šta je to abdest ili avdest?
Religija

Šta je to abdest ili avdest?

Abdest je obavezno, Šerijatom ograničeno i propisano čišćenje poslije posebnih uzroka.

Abdest je propisan Kur’anom i Sunnetom. Uzvišeni Allah kaže:

”O vjernici, kad hoćete namaz obaviti, lica svoja i ruke svoje do iza lakata operite – a glave svoje potarite – i noge svoje do iza članaka.

Abdest ili avdest (perzijski āb: voda + dest: ruka), u muslimana, vjersko obredno pranje nekih dijelova tijela (lica, ruku do lakata i nogu do članaka), ispiranje usta, otiranje lica, vrata, ušiju i tjemena glave mokrom rukom. Obavlja se prije molitve (klanjanja namaza).

 

O FARZOVIMA I SUNNETIMA ABDESTA

 Farzovi abdesta su:

 1. nijjet srcem;
 2. oprati cijelo lice;
 3. oprati ruke do iza lakata;
 4. potrati glavu od čela do potiljka;
 5. oprati noge do iznad članaka;
 6. prilikom pranja pridržavati se redoslijeda i kontinuiteta čišćenja jednih dijelova tijela nakon drugih.

 

Sunneti abdesta su:

 1. izgovoriti Bismillah pri početku abdesta;
 2. ruke oprati tri puta;
 3. oprati zube misvakom;
 4. dobro izaprati usta i nos;
 5. provući prste kroz bradu;
 6. sve što se pere oprati dva ili tri puta, (dok pranje jedan ili dva puta zadovoljava);
 7. potrati unutrašnju i vanjsku stranu ušnih školjki;
 8. pri pranju ruku i nogu protrljati između prstiju;
 9. prilikom pranja ruku i nogu, prvo oprati desnu pa onda lijevu stranu;
 10. poslije uzetog abdesta proučiti sunnetom navedenu dovu.

 

KAKO SE UZIMA ABDEST?

 1. Nijjet. U mislima odlučiti uzeti abdest.
 2. Izgovoriti Bismillah.
 3. Oprati šake tri puta vodom, prvo desnu pa lijevu.
 4. Izaprati usta (desnom rukom) i nos (lijevom rukom) tri puta vodom, uzimajući vodu za usta i za nos iz desne šake odjednom. Prilikom čišćenja nosa uvući vodu u nos, a zatim izbaciti iz nosa koristeći pri tome lijevu šaku.
 5. Oprati lice tri puta od uha do uha i od korijena kose na čelu do vrha brade, i provući prste kroz bradu.
 6. Oprati tri puta ruke od vrhova prstiju do iza laktova, desnu pa lijevu.
 7. Potrati (mesh) glavu vlažnom rukom jedanput, počevši sprijeda nazad i obratno. Što se tiče potiranja vrata, ne postoji ni jedan vjerodostojan hadis da je to Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem, činio, tako da se ne smije ni raditi.
 8. Potrati unutrašnji dio ušiju kažiprstima, a palcem vanjski dio.
 9. Oprati noge tri puta od vrhova prstiju do iza članaka, desnu pa lijevu.

 

Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem, je rekao: “Kada uzimaš abdest, istrljaj između prstiju.”(Hadis je sahih. Et- Tirmizi, 38 ; Ibn- Madže, 448)

Sunnet je da se to čini malim prstom lijeve ruke.

 

Poslije uzetog abdesta proučiti

“Ešhedu en la ilahe ilallahu vahdehu la šerike lehu ve ešhedu enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Allahummedž‘alni minet-tevvabine vedž‘alni minel-mutetahhirine.” (Svjedočim da nema Boga osim jednog jedinog Allaha, koji nema nikakva sudruga i svjedočim da je Muhammed Njegov rob i Njegov poslanik. Allahu, učini me od onih koji se kaju i učini me od onih koji se čiste) (Muslim bilježi prvi dio, 234, dok drugi dio dove, koja je sahih, bilježi Et- Tirmizi, 55 i Ibn Madže, 470)

 

ŠTA ĆE POKVARITI ABDEST?

 1. Sve što izađe na orirodne otvore (prednji i zadnji).
 2. Duboki san
 3. Gubljenje svijesti
 4. Dodirivanje polnog organa direktno dlanom ili prstima ruke.
 5. Strastveno dodirivanje žene prema jačem (radžih) mišljenju ne kvari abdest ukoliko ne dođe do izlučivanja mezijja zbog uzbuđivanja.

 

MEKRUHI ABDESTA

 1. Pranje dijelova tijela više od tri puta.
 2. Prosipanje (rasipanje) vode.

 

KADA JE MUSTEHAB (PREPORUČENO) PROMIJENITI ABDEST?

 1. Kada se ne može kontrolisati mokraća i vjetar i većinu svoga vremena ima nagon za mokrenjem i puštanjem vjetra, mustehab (lijepo) mu je za svaki namaz promijeniti abdest.
 2. Onome ko je ogasulio i spremio umrlog ili ga nosio.
 3. Prije spavanja.

 

SAHIBI UZUR

Ko bude imao neki uzur (smetnju), kao što je nemogućnost držanja mokraće, nekontrolisan izlazak vjetra ili istihazu), da bi bio čist za namaz mora ispuniti slijedeće uvjete:

-oprati mokraću ili krv nakon nastupanja namaskog vremena

– zaštititi se krpom koja će sprijećiti odlijevanje krvi, ili zamotati polni organ nečim što će spriječiti izlazak mokraće

– kad nastupi namasko vrijeme uzeti abdest za dotični namaz. Nakon toga ne smeta ako se desi nešto što kvari abdest.

– s jednim abdestom može se klanjati samo jedan farz namaz i više sunneta. Ako se desi da bude između dva pojavljivanja mokraće ili krvi toliko vremena da se može očistiti, uzeti abdest i obaviti namaz, onda je sahibi uzur dužan u tom vremenu očistiti se i klanjati.

 

Iz knjige: “Namaz u Islamu”

Tagovi