RAMAZANSKA VAKTIJA 2024.

Home » Izbor najljepših muslimanskih ženskih imena
Magazin Religija

Izbor najljepših muslimanskih ženskih imena

Na portalu Akos.ba smo već pisali o razumjevanju ove tematike kroz dva teksta dr. Šefika Kurdića:

Zašto Bošnjaci koriste orijentalna imena sa ružnim i kontradiktornim značenjima?

Značaj i uloga ličnih imena u životu vjernika

Nakon što pročitate ova dva odlomka iz knjige o imenima dr. Šefika Kurdića donosimo vam izbor najljepših i najčešćih muslimanskih ženskih imena.

 

Ovdje možete pročitati izbor najljepših muških muslimanskih imena.

 

A

 

ABASA (ar) – lavica, namrgođena, surova

ABIDA (ar) – pobožna

ADALETA (ar) – pravedna, čestita

 

ADEMIJA (ar) – ljudska, čovečna

ADIBA (ar) – priređivačica gozbe, domaćica

ADILA (ar) – pravedna, poštena

 

ADLA (ar) – vidi: Adila

ADLIJA (ar) – stručnjak pravosuđa

ADVIJA (ar) – brza, hitra

 

AFA – vidi: Afifa

AFIFA (ar) – skromna, čedna, čestita, puna vrlina

AIBA (ar) – pokajnica

AIDA (ar) – povratnica, posjetilac, gost

AIŠA (ar) – živa, postojana, koja udobno živi

AJLA (tur) – mjesečinom obasjana

 

AJETA (ar) – znak, odlomak ili rečenica u Kur’anu

AJKUNA – vidi: Aiša

AJA (ar) – vidi: Aiša

AJNIJA (ar) – prava, nepatvorena, izvorna

AJNA – vidi: Ajnija

 

AJŠA – vidi: Aiša

ALMA, ELMA (tur) – jabuka

ALEMA (ar) – svijet, mir

 

ALIJA (ar) – otmena, uzvišena

ALMASA (ar) – dijamant, dragulj

ALMEDINA – vidi Elmedina

ALTUNA (tur) – Zlata

 

AMBERA (ar) – palata, saraj

AMELA (ar) – posao, rad trud

AMILA (ar) – radnica, činovnica

AMINA (ar) – sigurna, pouzdana, vjerna

AMIRA (ar) – nasljednica, domaćica

AMRA (ar) – Život, dugovječna

ANESA (ar) – vidjeti muška imena

ANIDA (ar) – uporna, prkosna

ANISA (ar) – gospođica, koleginica, drugarica

 

ARFA – vidi: Arifa

ARIFA (ar) – razborita, oštra, upućena

ARZA – vidi: Arzija

 

ARZIJA (per) – željena

ARMINA – vidi: Ermin

ASIFA (ar) – žestoka, jaka, burna

 

ASIJA (ar) – ljekarka, stub, temelj

 

ASIMA (ar) – koja čuva, štiti

 

AŠIDA (ar) – stroga, jaka, močna

 

AŠIRA (ar) – deseta

 

ATA – vidi: Atifa i Atija

 

ATIFA (ar) – milostiva

 

ATIJA (ar) – dar, poklon

 

AVNIJA (ar) – pomoć

AZEMINA (ar) – pouzdana, sigurna, vjerna

AZIJADA – žensko vlastito ime

 

AZIRA (ar) – pomagačica, zaštitnica

AZIZA (ar) – moćna, dragocjena, omiljena

AZRA (ar) – djevica, nevina i čista djevojka

 

B

 

BADEMA (per) – drvo i plod iz porodice ruža, badem

 

BAHA – vidi: Sabaheta

 

BAHIRA (ar) – lijepa, divna, sjajna

BAHRIJA (ar) – ona koja pripada moru, morska

 

BAHRA (ar) – vidi: Bahrija

 

BAJISA – žensko vlastito ime

 

BAKIRA (ar) – ranoranilica, mnogoznana

 

BAKŠA (per) – dar, poklon, sudbina

 

BARAJETA (ar) – oslobođenje, opravdnje, nevina

 

BEDIJA (ar) – čudesna, rijetkost, krasnorečiva

 

BEDRIJA (ar) – uštap, pun mesec

 

BEGAJETA (ar-tur) – plemićki znak

 

BEGANA (tur) – izvedena od “beg”

 

BEGEMINA (tur-ar) – nastala spajanjem “beg” i “Emina”

 

BEGZADA (tur-per) begovsko dijete, plemkinja

 

BEGZA – vidi: Begzada

 

BEGZIJA – vidi: Begzada

 

BEJZADA – vidi: Begzada

 

BEHARA (ar-per) – proljeće, proljećni cvat voća

 

BEHAUDINA (ar) – vidi: Behaudin

 

BEHDŽA – vidi: Behdžeta

 

BEHDŽETA (ar) – ljepota, sjaj, radost

 

BEHIDŽA (ar) – lijepa, blještava, radost, ljepota

BEHIJA (ar) – lepa, ljupka, otmena

 

BEHIJA (ar) – dražesna

 

BEHIMA (ar) – čista, zdrava

 

BEHIRETA (ar) – poštovana gospođa

 

BEHKA – vidi: Behija

 

BEHUDINA – vidi: Behaudin

BEJDA (ar) – čistina, belina, svijetlo dana

 

BEJHA (ar) – opažena

 

BEJZA – vidi: Begzada

 

BELĐUZARA (per) – mali poklon, dar

 

BELMA (ar) – 14. noć lunarnog meseca

 

BELKA – vidi: Belkisa

BELKISA – ime kraljice od Sabe

BERAJETA (ar) – nevinost, nedužnost, čistoca

BERINA (per) – najviša, najbolja

 

BESIHA – žensko vlastito ime

BESIMA (ar) – nasmijana, vesela

 

BIBA – vidi: Habiba i Muniba

 

BINASA (ar) – ona koja ima uvojke iznad čela

 

BISERA – žensko vlastito ime

BUSEINA (ar) – žensko vlastito ime

 

Č

 

ČELEBIJA (tur) – gospođa, otmena

 

Ć

 

ĆAMILA, KJAMILA (ar) – savršena, potpuna

 

ĆAMKA – vidi: Ćamila

 

ĆATIBA, KJATIBA (ar) – pisarka

 

ĆERIMA (ar) – plemenita, velikodušna, ljubazna

 

ĆIMA – vidi: Kimeta

 

ĆIMETA – vidi: Kimeta

 

D

 

DELILA (ar) – znak, oznaka, vodić

DERVIŠA (per) – siromašna, skromna

 

DERVA – vidi: Derviša

 

DERVIJA – vidi: Derviša

DEVLA (ar) – polozaj, sudbina, slava

DEVLETA (ar) – držva, imperija, imovina

 

DIBA – vidi: Ediba

 

DIKA – vidi:Sadika

 

DILA – vidi: Adila

 

DILKA – vidi: Adila

 

DILRUHA (per-ar) – srce i duša

DINA (ar) – poslusnost, dugotrajna kiša

DIŠA vidi: Derviša

 

DIŠIJA – vidi: Derviša

 

DIZARA (ar) – zid, bedem

 

DRAGIJA – žensko vlastito ime

 

DUDA – vidi: Dudija

 

DUDIJA (per) – papagaj

 

DUNĐA – žensko vlastito ime

 

DUNJAZADA (ar-tur) – uzvišene vjere

 

DUJKA – žensko vlastito ime

 

DUKATA – žensko vlastito ime

 

 

DŽAHIDA (ar) – trudbenica, oprezna, marljiva

 

DŽANA (ar) – duša, život

 

DŽANFEZA (per) – ona koja srce razveseljava

 

DŽELADUDINA (ar) – veličanstvo, uzvišenost vjere

 

DŽELILA (ar) – poštovana, slavna, uzvišena

 

DŽEMALUDINA (ar) – ljepota vjere

 

DŽEMILA (ar) – lijepa, krasna, dražesna, ljupka

DŽENANA (per) – voljena, srce, duša

DŽENETA (per) – raj, bašta

 

DŽESIMA (ar) – velika, ogromna, uzvišica

 

DŽEVADA (ar) – velikodušna, sjajna, izvanredna

 

DŽEVAHIRA (per) – dragulj

DŽEVDETA (ar) – dobrota, izvrsnost

 

DŽEVHERA (per) – dragi kamen, suština bit

 

DŽIĐA – vidi: Madžida

 

Đ

 

ĐULA (per) – cvijet, ruža

 

ĐULBA (per) – prub, šav, ožiljak

ĐULBEHARA (per) – ružica

 

ĐULESMA (per-ar) – dvojno ime “Đula” i “Esma”

 

ĐULFATMA (per-ar) – dvojno ime “Đula” i “Fatima”

 

ĐULIZARA (per) – ružičnjak

 

ĐULSA – žensko vlastito ime

 

ĐULZULEJHA – dvojno ime “Đula” i “Zulejha”

 

ĐUMA – vidi: Đumiša

 

ĐUMIŠA (tur) – Srebrenka

 

ĐUZELA (tur) – lijepa, ugodna

 

ĐUZIDA (per) – izabrana, probrana

 

E

 

EBEDIJA (ar) – vječna, beskonačna

 

EDIBA (ar) – Odgojena, vaspitana, književnica, obrazovana

EDINA (ar) – izvedeno od din- vjera

 

EHLIMANA (ar) – vjernica

 

EJUBA (ar) – vidi: Ejub

 

EKREMA (ar) – veoma plemenita, najplemenitija

 

ELIFA (ar) – prijateljica, drugarica

ELMA – vidi: Alma

ELMEDINA (ar) – građanka, kulturna, vjeri odana

 

ELVEDINA – vidi: Elvedin

EMINA (ar) – povjerljiva, pouzdana, sigurna, vjerna

EMIRA (ar) – vladarka, vođa

EMŠIRA (ar) – živahna, vesela

ENESA (ar) – društvena, prijazna

ENISA (ar) – drugarica, prijateljica

ENKASUMA (ar) – razdijeljena, razdvojena

 

ENVERA (ar) – veoma sjajna, jasna

 

ERMINA – vidi: Emin

 

ESMA (ar) – najuzvišenija, najplemenitijeg karaktera

 

ESMERA (ar) – smeđa, tamna

 

ESVEDA (ar) – crna, tamnobojna

EŠREFA (ar) – cijenjena, ugledna

EZREMA (per) – stidljiva, skromna, čedna

 

F

 

FADILA (ar) – izvrsna, istaknuta, zaslužna, kreposna

FAHIMA (ar) – koja razume, shvata, pametna

FAHIRA (ar) – ponosna

 

FAHRA – vidi: Fahreta

FAHRETA (ar) – slavna, veličina, sjaj, ponos

 

FAHRIJA – vidi: Fahira

 

FAIDA (ar) – sigurna, darežljiva

 

FAIZA (ar) – pobjednica

 

FAKETA – vidi: Ifakata

 

FAKIHA (ar) – razborita, oštoumna, učena žena

 

FATA – vidi: Fatima

FATIMA (ar) – ona koja odbija dijete od dojenja, ime kćeri od Muhammeda a.s.

FAZILA (ar) – vrlina

 

FAZLIJA (ar) – vrijedna, vrsna

FEHIMA – veoma pametna, razborita, bistra, inteligentna

 

FEHMA – vidi: Fehima

 

FERHIJA (ar) – vesela, radosna

 

FERIHA (ar) – vesela, sretna, zadovoljna

FERIDA (ar) – jedina, jedihnica

 

FETHIJA (ar) – osvajačica, pobjednica

 

FIFA – vidi: Afifa

 

FIKA – vidi: Šefika

FIKRETA (ar) – misao, ideja, pojam, utisak

 

FILDUZA – vidi: Firdevsa

 

FIRDEVSA (ar) – raj, džennet

 

FIRDUSA – vidi: Firdevsa

 

FIRUZA (per) – sretnica, pobednica

FUADA (ar) – srce

 

G

 

GALIBA (ar) – pobjednica

 

GANIBA (ar) – obogaćena bogatim plijenom

 

H

 

HABIBA (ar) – draga, voljena

 

HADŽERA, HADŽIRA (ar) – žensko vlastito ime, majka Ismaila a.s.

 

HAFA – vidi: Hafija, Hanifa

HAFIJA (ar) – skrivena, tajna

HAFIZA (ar) – zaštitnica Kur’ana, zna ga na pamet

 

HAFIZADA (ar-per) – hafizova kći

 

HAFUŠA – vidi: Hafija

 

HAJRA – vidi: Hajrija

 

HAJRIJA (ar) – dobra, sretna

 

HAJRUNISA (ar) – dobra žena

 

HAJRUŠA – vidi: Hajrija

HALIDA (ar) – trajna, krepka, snazna, čila

HALILA (ar) – vjerna prijateljica, simpatizer, koplje

HALIMA (ar) – blaga, dobročudna, uviđavna, pažljiva

HALISA (ar) iskrena, istinita

HAMIDA (ar) – koja je Allahu zahvalna

HANA (tur-per) – carica, vladarka

 

HANČA – vidi: Hana

 

HANKIJA – vidi: Hana

HANIFA (ar) – pravovjerna, iskrena, nevina

 

HANUMICA (tur) – gospođica

 

HANUŠA – vidi: Hana

 

HASENA (ar) – lijepa, ljupka

HANIJA (ar) – njezna, brižljiva majka

HANKA (ar) – razumijevanje, iskusna pametna žena

HARISA (ar) – čuvarka, ratarka, lavica

HASIBA (ar) – cijenjena, poštovana, uvažena

HASNA (ar) – lijepa žena, ljepotica

 

HASIJA (ar) – izuzetna, specijalne vrednosti

 

HASIMA (ar) – koja spor razrješava

 

HAŠIJA (ar) – ponizna, skrušena

HAŠA – vidi: Hašija

 

HAŠEMA – vidi: Hašmeta

 

HAŠMETA (ar) – jaka, odvažna

 

HATKA – vidi: Hatidža

 

HATEMA (ar) – konačna, krajna

 

HAVA (ar) – žena Adema a.s.

 

HAVKA – vidi: Hava

 

HAVUŠA – vidi: Hava

HAZIMA (ar) – razborita, pouzdana

HAZIRA (ar) – oprezna, spremna, gotova

HEDIJA (ar) – dar, poklon

 

HIBA – vidi: Habiba

HIDAJETA (ar) – ona koja upućuje na pravi put

 

HIKMETA (ar) – mudra

 

HATIDŽA, HADIDŽA (ar) – nedonošće, prije vremena rođeno, žena Muhameda a.s.

HURIJA (ar) – dženetska (rajska) ljepotica

 

HURMA (ar) – datula, vrsta južnog voća

HUSNA (ar) – ljepota, izvrsnost, čari, vrlina

 

I

 

IBRIŠIMA (tur) – svila, svilen konac

 

IFAKATA (ar) – rastrežnjenje, doći sebi

 

IFETA (ar) – nevinost, čednost, čistota

 

IKBALA (ar) – sreća, uspjeh

 

ILDUZA – vidi: Jilduza

ILHANA (ar) – melodija, nadahnuće

 

ILVANA – žensko vlastito ime

 

ISMA – vidi: Ismeta

ISMETA (ar) – nevina, od grijeha sačuvana

 

ISMIHANA (ar-per) – carica, vladarica

 

ISMIJA (ar) – imeska

 

IŠA – vidi: Aiša

 

IŠKA – vidi: Aiša

 

IZA – vidi: Izeta

IZETA (ar) – moć, sila, utjecaj

 

J

 

JAKUTA (per) – safir, rubin

JASMINA (ar) – cvijet jasmina, proljece

JEMINA (ar) – sretna, napredna

 

JILDUZA (tur) – zvjezdana

 

K

 

KADA – vidi: Kaduna

 

KADIRA (ar) – koja je kadra, sposobna

 

KADRA – vidi: Kadrija

 

KADRIJA (ar) – cijenjena, sudbinska

KADUNA (tur) – gospođa, ugledna žena

 

KAJDAFA (ar) – ona koja zahvata, crpi (vodu)

 

KANA – vidi: Kanita

KANITA (ar) – poslušna, pokorna Bogu, koja klanja

KASEMA (ar) – zakletva, prisega

 

KJAMILA – vidi: Ćamila

 

KJATIBA – vidi: Ćatiba

 

KEJMETA – vidi: Kimeta

KERIMA (ar) – plemenita, velikodušna, milostiva

 

KEVSERA (ar) – obilje, izobilje

 

KIJA – vidi: Zekija

 

KIMETA, ĆIMETA (ar) – vrijedna

 

KINANA (ar) – tobolac

 

KUMRIJA (ar) – grlica

 

L

 

LAMIJA (ar) – sjajna, svijetla, blistava

LATIFA (ar) – fina, nježna, blaga

LEBIBA (ar) – pametna

LEJLA (ar) – noć, veće

 

LEMANA – vidi: Ehlimana

LEZETA (ar) – slast, zadovoljstvo

 

LIDA: vidi: Halida

 

LUTFIJA (ar) – dobroćudna, ljubazna, stasita, vitka

 

M

 

MADŽIDA (ar) – slavna, plemenita, velikodušna

MAHIRA (ar) – vješta, okretna

MAIDA, MAJDA (ar) – sto sa gozbom, trpeza, jelo

 

MAKBULA (ar) – simpatična, prihvatljiva, primljena

MAKSUMA (ar) – nevina, sudbinom određena

 

MALKUNA (ar) – koja trpi nepravdu

 

MEBRURA (ar) – nepatvorena, istinita, dobra

MEBRULA (ar) – dobra, od Boga primljena

MEDIHA (ar) – pohvalna, hvale vrijedna

 

MEDHIJA (ar) – hvaljena

MEDINA (ar) – zadužena, obavezna, dužnica

 

MEHRIDŽANA (per) – proslava, jesenja ravnodnevica

MEJREMA, MERJEMA, MERIMA (ar) – uporna, gorka, majka Isa a.s.

 

MELA – vidi: Meliha

 

MELAHATA (ar) – ljepota

 

MELĆA – vidi: Meleća

 

MELEĆA, MELEKA (ar) – anđeo

 

MELEĆHANA (ar-per) – anđeoska kuća

MELIHA (ar) – ljepotica

 

MELIKA (ar) – vladarica, kraljica

 

MELKA – vidi: Meleka

MEMNUNA (ar) – zadovoljna

MEMSUDA (ar) – čvsta, jaka, solidna

MENSURA (ar) – podpomognuta

 

MERDŽA – vidi: Merdžana

 

MERDŽANA (ar) – koral

 

MERSA – vidi: Mersija

 

MERSIHA – žensko vlastito ime

MERSIJA (ar) – pristanište, luka

 

MERVANA (ar) – žiteljka pokrajine Merv

 

MERZUKA (ar) – opskrbljena

MESUDA (ar) – sretna

 

MESRURA (ar) – vesela, obradovana

 

MEŠHURA (ar) – poznata, slavna

MEVDUDA (ar) – voljena

 

MEVDŽIDA (ar) – osećanje

 

MEVLA – vidi: Mevlida

MEVLIDA (ar) – rođena na mevlud (rodendan Muhameda a.s.)

 

MEVEDETA – vidi: Muvedeta

MIDHETA, MIDHATA, MIDHA (ar) – pohvaljena

MIHRA (per) – istaknuta, spretna

 

MIHRIDŽANA – vidi: Mehridžana

 

MINA – Semantika nepoznata

MINETA (ar) – velikodušna, milostiva

 

MIRSA – vidi: Mirsada

MIRSADA (ar) – mjesto posmatranja

 

MIRA – vidi: Amira

 

MIRZETA (per) – princeza

 

MISALA (ar) – primjer, količina, sličnost

 

MUAMERA (ar) – koja dugo živi

 

MUBA – vidi: Mubera i Mubina

 

MUBAHA (ar) – dobro djelo, požrtvovanje, ljubav (prema roditelju)

 

MUBINA (ar) – jasna, nesumnjiva

 

MUBEDŽELA (ar) – veličanstvena, poštovana, cijenjena

MUBERA (ar) – dobro djelo, dobročiniteljstvo

 

MUEDIBA (ar) – učiteljica, dadilja

MUFIDA (ar) – korisna, unosna, probitačna

 

MUHAMEDA – vidi: Muhamed

MUHEDINA (ar) – preporoditeljica vjere

 

MUHIBA, MUHIBIJA (ar) – ona koja voli

 

MUHTEREMA (ar) – uvažena, poštovana

 

MUJESIRA (ar) – koja olakšava

 

MUKADESA (ar) – sveta, neprikosnovena, čistog duha

 

MUKELEFA (ar) – zrela, punoljetna, obavezna, opterećena

 

MUKEREMA (ar) – poštovana, počašćena

 

MULA, MULIJA (ar) – učena

 

MUALIMA (ar) – ona koja podučava

MUNEFISA (ar) – ona koja olakšava

MUNEVERA (ar) – svijetla

 

MUNEZEHA (ar) – čista, očišćena

MUNIBA (ar) – pokajnica, ona koja se Bogu obraća

MUNIRA (ar) – sjajna, blistava, svijetla

 

MUNSIFA (ar) – ispravna, pravedna, karakterna, nepristasna

 

MURADA, MURADIJA (ar) – želja, cilj, namjera

 

MURTA, MURTIJA (ar) – odabrana, probrana

MURADIFA (ar) – partnerka

 

MURUVETA, MURVETA (ar) – humana, čovečna, uljudna

MURISA (ar) – ona koja ostavlja nešto u nasleđe

MUSLIMA (ar) – predana Bogu

 

MUŠIJA – žensko vlastito ime

 

MUŠKIJA – žensko vlastito ime

MUVEDETA (ar) – ljubav, simpatija, voljena, željena, ljubljena

MUVEHIDA, MUVAHIDA (ar) – ona koja vjeruje u jednog Boga

MUZAFERA (ar) – koja uspijeva, pobjedonosna

 

MUZEJENA (ar) – ukrašena

 

N

 

NADIJA (ar) – darežljiva, orošena, svježa

NADIRA (ar) – rijetka, neobićna, izvrsna, skupocjena

NADŽIDA (ar) – pobjednica, zaštitnica

 

NADŽIJA (ar) – spasiteljka

 

NAFA, NAFIJA (ar) – korisna

NAFIZA (ar) – utjecajna

NAHIDA (ar) – aktivna, energična

NAIDA (ar) – čista, lijepa

NAIFA, NAJFA (ar) – visoka, uzvišena

NAILA, NAJLA (ar) – dobitnica

NAIMA (ar) – mehkana, nježna, fina

 

NAKIJA (ar) – čista

 

NAMIRA (ar) – ljuta, srdita

 

NAMKA (ar) – ona koja ukrašava, dekoriše (pismo)

NASIHA (ar) – savjetnica

NAZA, NAZIĆA, NAZIJA (per) – nježnost, blaženost, ugodnost

NAZIFA (ar) – čista

NAZIMA (ar) – pjesnikinja

 

NAZMIJA (ar) – poetična, pjesnički obdarena

 

NEBIJA (ar) – proročica, istaknuta

 

NEDIMA (ar) – drugarica, pouzdana prijateljica

 

NEDRETA (ar) – rijetkost

NEDIMA (ar) – drugarica

NEDŽADA (ar) – hrabrost, smjelost

NEDŽMIJA, NEDŽMA (ar) – zvjezdana

NEDŽIBA (ar) – plemenita

 

NEDŽLA (ar) – potomak lijepih očiju

 

NEFA, NEFIJA (ar) – ona koja poriče (negira)

NEFISA (ar) – dragocjena, tražena, dopadljiva

 

NEJIRA, NEJRA (ar) – blistava, svijetla

NERIMANA, NERMINA, NERMA, NERMANA (ar) – junakinja

NESIBA (ar) – poznata porijekla, iz fine porodice

NESIMA (ar) – povjetarac

NEVRESA (ar) – morski galeb

NEVZETA, NEVZA (ar) – ugodna, novorođenče

 

NEZAFETA (ar) – čista, uredna

 

NEZAHETA, NEZHETA, NEZIHA (ar) – poštenje, čestitost

 

NEZIRA (ar) – propovjednica

 

NIĐARA (per) – draga, ljubljena, lijepa kao slika

NIHADA (per) – ona koja ide naprijed

 

NIJAZA (per) – blagostanje, želja

 

NISA – vidi: Anisa

NISVETA (ar) – žena

NIZAMA (ar) – uređena, red

 

NUDŽEJMA (ar) – zvjezdica

 

NUNA – vidi: Memnuna

NURIJA, NURA, NURKA (ar) – svjetlost

NUSRETA (ar) – pomoć, pobjeda

 

NUTFETA (ar) – čista kao kap vode, čisto zrno bisera, čista misao

NUZHA (ar) – čednost

 

P

 

PAKIZA (per) – nevina, lijepa

 

PAŠA, PAŠALA, PAŠANA, PAŠIJA (tur) – visoki dostojanstvenik, žensko vlastito ime

 

PEMBA (per) – pamuk

 

PLEMA – žensko vlastito ime

 

R

 

RABIJA, RUBIJA, RABKA, RAPKA (ar) – proljeće, proljećna kiša

 

RADŽA, RADŽIJA (ar) – ona koja moli, koja se nada

RAHIMA (ar) – milostiva, sažaljiva, saosjećajna

 

RAIFA (ar) – milostiva, dobročudna

RAMIZA (ar) – koja se simbolički izražava

RASIMA, RASEMA (ar) – pisačica, slikarka

 

RAŠA, RAŠIDA (ar) – pobožna, ona koja ide pravim putem, zrela

RAZIJA, RAZA (ar) – zadovoljna, saglasna

REFIJA (ar) – visoka, uzvišena, nježna

REFIKA, REFKA (ar) – saputnica, drugarica

 

REJHA, REJHANA (ar) – bosiljak

REFIJA (ar) – visoka, lijepa

REFIKA (ar) – drugarica

REMIZA (ar) – ugledna, cijenjena, poštovana

REMZIJA (ar) – simbolična, figurativna

 

RESMIJA (ar) – zakonita, oficijalna

REŠIDA (ar) – koja ide pravim putem

RUKIJA (ar) – napredovanje

 

RUJKA – žensko vlastito ime

 

RUVEJDA (ar) – tiha, lagahna

 

S

 

SABAHETA, SABAHA (ar) – ljepota, ljupkost

SABIHA (ar) – očita, svježa, jasna, nova

SABIRA (ar) – strpljiva

SADETA (ar) – sreća

SADIJA (ar) – sretna

SADIKA, SADKA (ar) – iskrena, prijateljica

 

SADRUDINA (ar) – srce (prsa) vjere

 

SADŽA, SADŽIDA (ar) – ona koja pada na sedždu

SAFA (ar) – bistrina, vedrina

 

SAFERA (ar) – ona koja putuje

SAFETA (ar) – čista

SAFIJA (ar) – čista, prava

SAHIBA (ar) – koleginica, prijateljica, vlasnica

SAIDA (ar) – poglavarka, koja obećava sreću

SAIMA, SAJMA (ar) – koja posti, apstinira

SAKIBA (ar) – sjajna, oštroumna

SALIHA, SALKUNA (ar) – dobra, čestita, uredna

SALIMA (ar) – zdrava, potpuna

SAMIJA (ar) – visoka, uzvišena

SAMIRA (ar) – sagovornica

 

SAMIMA (ar) – prava, istinska

SAMRA (ar) – garavuša, crnoputa

SANIDA (ar) – koja podržava, podupire

SANIJA (ar) – lijepa

 

SEZBERA (ar) – časna, odlikovana, dostojna

SEADA, SEADETA (ar) – sretna

SEHIJA (ar) – velikodušna

SEIDA (ar) – sretna, blažena, uspješna

SEJDA (ar) – gospođa

 

SEJDEFA – žensko vlastito ime

SELMA, SELIMA (ar) – zdrava

SELVETA, SELVIJA, SELVETA (ar) – utjeha

SEMIJA (ar) – uzvišena

 

SEMIHA (ar) – tolerantna, velikodušna, koja oprašta

SEMINA (ar) – skupocjena

SENADA, SENA (ar) – sjaj

SENIHA (ar) – ukras

SENIJA (ar) – visoka, uzvišena, blistava

SEVDA, SEVDAHA (ar) – crna, garava, ljubav

 

SEVDIDŽANA (tur) – ono što duša voli, ono što je srcu drago

 

SEVLA, SEVLIJA, SELVA (per) – čempres

 

SEVIBA – žensko vlastito ime

 

SIBA – vidi: Nesiba

SIDIKA (ar) – veoma iskrena, pouzdana

SIFETA (ar) – iskrena prijateljica

 

SIJA – vidi: Asija

SUADA (ar) – sretna, koja ima sreće

SUBHIJA, SUBHA (ar) – zora

 

SUKEJNA (ar) – staložena, smirena

 

SULTA, SULTANA, SULTANIJA (ar) – princeza

 

SUNDUSA (per) – fina svila, saten

 

SUREJA (ar) – žensko vlastito ime

 

SURURA (ar) – radost

 

Š

 

ŠAĆIRA, ŠAKIRA (ar) – zahvalna

 

ŠADIJA (per) – vesela

ŠAHA, ŠAHIDA, ŠAHINA (ar) – svjedokinja

 

ŠAHSENA (per) carsko veličanstvo

ŠEFA, ŠEFKA, ŠEVKA, ŠEFIKA (ar) – suosjećajna, sažaljiva, ljubazna

 

ŠEHIDA (ar) – mučenica, žrtva

ŠEHZADA, ŠEHZIJA, ŠEHZA (per) – princeza

ŠEHERZADA, ŠEHEREZADA (ar-per) – slobodna, uzvišenog roda

 

ŠEMSA (ar) – sunce

ŠEJLA (ar) – primorski bor

ŠERIFA (ar) – ugledna, poznata, slavna

ŠEVALA (ar) – 10 mjesec muslimanskog kalendara

ŠEVKETA, ŠEVĆETA (ar) – moć, sila, žestina

 

ŠIDA – vidi: Ašida

 

ŠIR A, ŠIRKA – vidi: Šerifa

 

ŠUHRA, ŠUHRETA (ar) – glasovita, popularna

ŠUKRIJA (ar) – koja se zahvaljuje Bogu

 

T

 

TADŽIDA (ar) – krunisana

 

TAHIRA (ar) – čista, neporočna, nevina

TAIBA, TAJIBA (ar) – pokajnica, koja se kaje

TAIDA (ar) – čvrsta

TALIBA (ar) – učenica, studentkinja, ona koja traži znanje

TEFIKA, TEFA (ar) – naklonost, milost

 

TEHVIDA, TEVHIDA (ar) – vjerovanje u jednoću Stvoritelja

 

TEMIMA (ar) – puna, savršena

 

TEMZILA, TENZILA (ar) – spuštanje

TEVABA (ar) – ona koja se kaje

 

TIDŽA – vidi: Hatidža

TIFA (ar) – milostiva, simpatija

TIMA (ar) – vidi: Fatima

 

TUFIDA (ar) – korisna

 

U

 

UBEJDA (ar) – mala

 

ULFETA (ar) – ljubav, prijateljstvo

 

ULVIJA (ar) – uzvišena

UMA, UMIJA, UMUŠA, UMIHANA (ar) – ime jedne od žena Muhammeda a.s. , počasni nadimak sestre Alije r.a.

 

URFETA (ar) – lavica, skupocjena

 

UZEJFA (ar) – jaka, žestoka

 

V

 

VAHDETA (ar) – samoća, jedinstvo

VAHIDA (ar) – jedna, sama, jedinstvena

VALIDA (ar) – majka, porodilja

VASVIJA, VASVA, VASFIJA (ar) – opisna

 

VEDA – vidi: muvedeta

VEHBIJA, VEHBA (ar) – od Boga darovana

VELIDA (ar) – novorođenće, ćerka

VESIMA (ar) – ljupka, simpatična

VEZIRA (ar) – pomoćnica

 

VIDŽDANA (ar) – strasna, uzbuđena

VILDANA (ar) – djeca

 

Z

 

ZADA – vidi: Begzada, Šehzada i Dunjazada

 

ZAHIDA (ar) – pobožna, umjerena, skromna

ZAHIRA (ar) – vidljiva, očita, jasna

ZAIDA (ar) – povećana, velika

ZAKIRA, ZAĆIRA, ZAKA (ar) – koja ćesto spominje Boga, koja pamti

ZARIMA, ZAMIRA (ar) – srce, duša

 

ZARFIJA, ZARIFA (ar) – nježna, elegantna, ošroumna, dosjetljiva

ZEHRA (ar) – žena svijetla lica

ZEJNA (ar) – ljepota, ukras

 

ZEJNEBA (ar) – strašivica; drvo lijepog mirisa

 

ZEKIJA (ar) – bistra, oštroumna

ZINETA (ar) – nakit, ukras

ZIBA, ZIBIJA (ar) – lijepa, divna, nagizdana

 

ZILHA, ZILHIDŽA (ar) – 12. mjesec hidžretske godine

ZIKRA, ZIKRETA (ar) – sjecanje, uspomena

ZINETA (ar) – nakit, ukras, ornament

 

ZIZA – vidi: Aziza

 

ZLATA, ZLATIJA, ZLATKA – žensko vlastito ime

 

ZUBEJDA (ar) – neven, izbor, elita

ZUHRA (per) – Venera (zvijezda)

 

ZULA, ZULEJHA, ZULEJKA, ZULKA – žensko vlastito ime

 

ZULKIDA (ar) – pripovjedačica

ZUMRETA, ZUMRA, ZUMRUTA (ar) – smaragd

 

Akos.ba