RAMAZANSKA VAKTIJA 2024.

Home » Dživar džamija kod Trebinja ima najmanju munaru u Bosni i Hercegovini
Džemati u BiH

Dživar džamija kod Trebinja ima najmanju munaru u Bosni i Hercegovini

Ono što posebno krasi ovu džamiju jedinstvene arhitekture jeste specifična munara, najmanja u Bosni i Hercegovini, a vjerovatno i šire. S obzirom na to da nema pisanih tragova o njenoj izgradnji, pretpostavlja se da je Dživar džamija podignuta davne 1512. godine, zahvaljujući porodicama Bešović, Busuladžić i Kurtagić, prvim muslimanskim porodicama na prostoru Dživara kod Trebinja.

Jedna od najmonumentalnijih džamija u Bosni i Hercegovini je Dživar džamija u Donjem Čičevu kod Trebinja.

Ono što posebno krasi ovu džamiju jedinstvene arhitekture jeste specifična munara, najmanja u Bosni i Hercegovini, a vjerovatno i šire. S obzirom na to da nema pisanih tragova o njenoj izgradnji, pretpostavlja se da je Dživar džamija podignuta davne 1512. godine, zahvaljujući porodicama Bešović, Busuladžić i Kurtagić, prvim muslimanskim porodicama na prostoru Dživara kod Trebinja. Ova džamija bila je dograđivana dva puta.

Najstariji pisani dokument, koji govori o Dživar džamiji je uvakufljen pisani Kur’an. Postoji verzija da je sagrađena prije pada Herceg-Novog u ruke Mlećana, prije 1686. godine, što znači da je sagrađena prije Careve i Osman-pašine džamije u Starom gradu u Trebinju.

Zanimljiva je Bajraktarska ploča koja se nalazila u haremu džamije. Ona je svjedočila da su iz Dživar džamije, do dolaska Austrougarske, ispraćane hadžije na hadž u Meku i dočekivane pri povratku. Interesantno je da ovu bajraktarsku ploču nema nijedna džamija u Hercegovini“, govore nam članovi Komisije bitne informacije koje posjeduju o ovoj džamiji.

Ispred džamije su se nalazile, zgrade mekteba i gasulhane. Vakuf Hasan-age Omeragića 1939. godine sagradio je čatrnju i u nju doveo vodu olukom sa krova mektebske zgrade.

Dživar džamija je, kao i sve ostale trebinjske džamije, uključujući i čuvenu Osman-pašinu,  potpuno srušena tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu 1993. godine, a prije toga su sa svojih stoljetnih ognjišta protjerani i njeni vjernici.

Otvaranju obnovljene Dživar džamije u Trebinju, koju je agresor srušio 1993. godine, 26. jula 2008. godine prisustvovalo je više od 2.000 raseljenih Trebinjaca iz BiH i mnogih evropskih zemalja. Tokom svečanosti više puta istaknuta je opredijeljenost trebinjskih Bošnjaka da obnove sve porušene džamije u svome gradu, te da oplemene svoja porodična imanja.