RAMAZANSKA VAKTIJA 2024.

Home » Džemat Zgošća – Kakanj
Džemati u BiH

Džemat Zgošća – Kakanj

Džemat Zgošća udaljen je oko četiri kilometra od centra grada. Smješten je uz saobraćajnicu Kakanj – Tršće – Ponijeri – Zavidovići. Kroz naselje teče Bijela Rijeka, Zgošća ili, kako je obično zovu – Rijeka.

Džemat broji između 350 i 400 domaćinstava, a u sklopu džemata, uz njegov glavni dio, su i zaseoci Čobe, Crnač i Čizmići. U Zgošći se nalazi džamija koja je, kako kažu starije džematlije, jedna od prvih izgrađenih na ovim prostorima.

Bila je to džamija starije izrade s drvenom munarom koja je zbog oronulosti, a i potrebe za proširenjem, srušena i na tom mjestu je napravljena postojeća. Džamija se, inače, nalazi uz saobraćajnicu koja vodi prema džematu Tršće i Ponijerima. Nova džamija izgrađena je neposredno pred agresiju na BiH.

U ovom džematu službovalo je mnogo imama, a pobrojati se mogu samo oni koje džematlje pamte iz kazivanja starijih, ili su o njima ostali šturi podaci nekadašnjih hroničara. Navodi se, u spisima Mula Mustafe Bašeskije, da je i on bio imam u ovom džematu. Od 1927. do 1937. godine imam u džematu bio je Ahmed-ef. Dervić.

Nakon njega spominje se izvjesni efendija Kenović, zatim Hamid-ef. Hadžiosmanović i Mustafa-ef. Skejić. Bio je tu i Nurija ef. Sikirić, zatim dugogodišnji imam Muhamed-ef. Džaferović, za čijeg je službovanja izgrađena postojeća džamija. U ovom džematu službovali su i Hidajet-ef. Talić i Sead-ef. Šahinović. Obojica su danas hafizi. Potom su imami bili Asim-ef. Hasanspahić, sada imam u džematu Doboj i prof. Amir-ef. Mukača, sada na službi na području  MIZ Breza.

Sadašnji imam u ovom džematu je Senad-ef. Kobilica (imamsku dužnost preuzeo 1. novembra 2002. godine).

Izvor: medzlis-kakanj.com

Vijesti iz Bosne i hercegovine