RAMAZANSKA VAKTIJA 2024.

Home » Džemat Žepa
Džemati u BiH

Džemat Žepa

Džemat Žepa se nalazi trideset i tri kilometra sjevero-istočno od Rogatice, smješten u žepsku kotlinu, okruženu planinama: Žep, Javor. Strmica i Devetak.

Dolazak u Žepu moguć je iz pravca Rogatice putem preko planine Sjemeć i putnom komunikacijom Sarajevo – Sokolac – Han Pijesak.Džematu Žepa pripadaju sela: Žepa, Stop, Vrelo, Čavčići, Purtići, Slap, Pripečak, Ribioc, Vratar, Laze, Ljubomišlje, Štitkov Do i Polje.Prije posljednje oružane agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu Žepa je imala 2330 muslimana, koji su činili 95% od ukupnog broja stanovnika.

Posljednja agresija na Bosni i Hercegovinu i izgon Žepljaka sa svojih ognjišta ovaj broj je sveo na 250 domaćinstava.Ne postoje pouzdani podaci o gradnji prve džamije u Žepi. Prema predajama koje se prenose sa generacije na generaciju prva džamija u Žepi sagrađena je u XVI stoljeću. To je bila jedna od dvije vojne džamije uz Drinu, dimenzija 16X16 m., sa kamenim zidovima debljine 1 m. U svojoj dugoj povijesti rušena je i paljena.

Nakon Drugog svjetskog rata naporima džematlija džamija je obnovljena. U toku posljendje agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, 28. jula 1995. godine nakon izgona muslimanskog stanovništva iz Žepe, džamija je minirana i potpuno porušena. Uz potporu humanitarne organizacije BIRDS iz Islamske Republike Iran džamija je temeljito rekonstruisana i svečano otvorena 31. septembra 2002. godine.

Dugi period vojne opsade Žepe i potpuna blokada svih puteva zahtijevali su jedinstvenu vojnu, administrativnu ali i jedinstvenu organizaciju vjerskoga života. Najviši organ IVZ u opkoljenoj regiji Žepa bio je Odbor na čijem je čelu bio prof. Ago Podžić, predsjednik, te glavni imam h. Ramiz ef. Dumanjić i imami Mehmed ef. Hajrić i softa Jusuf Jusupović. Mehmed ef. Hajrić kao imam u tom teškom periodu bio je pomoćnik za moral u komandi IV bataljona žepske brigade, apotom i pomoćnik za moral u komandi Prve žepske lahke brigade.

Aktivan vjerski život bio je snažna potpora herojskoj borbi naroda Žepe. Tokom mjeseca ramazana 1414. H. ili februara 1994. godine na dvadeset mjesta u enklavi Žepa klanjala se teravija. Stotine mladih ljudi u nekoliko odjeljenja pohađalo je kurs Kur’ana i završilo hatmu. Vjerska nastava odvijala se i u drugim selima poput Čavčića i Purtića.

Sama džamija u Žepi, iako konstantno granatirana, bila je centar vjerskih i kulturnih dešavanja. U njoj su se održavali mevludi, večeri ilahija i kasida. Tokom trogodišnjeg perioda opsade vrijedno je radio Hor Slapovi Žepe i KUD Leptir. Na čelu sa r. Mehmedom ef. Hajrićem tokom opsade Žepe izašlo je i 14 brojeva lista Minaret koji se zbog malog broja štampanih primjeraka čitao i proslijeđivao iz ruke u ruku.

U periodu od 1941. do 1992. godine u Žepi su aktivno kao imami i muallimi radili: Muhamed ef. Konaković, Esed ef. Imamović, Sulejman ef. Hodžić, Munib ef. Balta, Ali ef. Ahmetović, Ejub ef. Štitkovac, Omer ef. Hodžić, Munib ef. Ohranović, Ramiz ef. Dumanjić i Mehmed ef. Hajrić.Imamsku i hatibsku dužnost, od maja 2000. godine, na temeljima porušene Žepske džamije, a kasnije u džamiji, sve do decembra 2004. godine, bez bilo kakve naknade obavljao je rahmetli hadžija Abid Halilović.

Povremeno su Hamed ef. Efendić, muftija Goraždanski i imami iz Goražda predvodili džumu namaz u pomenutom periodu.Od januara 2005. godine, pa sve do 08. septembra 2006. godine, bez naknade je imamsku, hatibsku i mualimsku dužnost obavljao Mehmed ef. Omanović, iz Visokog.Od 15. septembra 2006. godine imamsku, hatibsku, mualimsku i vjeroučiteljsku dužnost u Žepi obavlja Edin ef. Šljivar.

Žepa je rodni kraj jedinog hafiza na cijelom tom području, hfz. Saliha Halilovića, svršenika prestižnog Univerziteta Al-Azhar, a danas drugo imama Begove džamije u Sarajevu.Imena koja slijede samo su dio bogate žepske lepeze, alima, ljekara, inžinjera, oficira, pravnika, ekonomista i biznismena koji su ostavili snažan pečat na poslijeratni razvoj Žepe i njezine okoline:

Ejub Štitkovac, novinar Tanjuga i publicista, dopisnik Dojče Vele, pisac i autor romana Zlovrh i zbirka pjesama o Žepi, dr. Bećir Haljić, poznati ljekar u Kliničkom Centru Koševo, dr. Ibro Heljić, ljekar u Državnoj bolnici Sarajevo, prof. dr. Jusuf Žiga, profesor na Stomatološkom fakultet Univerziteta u Sarajevu, dr. Ferid Otajagić, bivši ministar Ministarstva prostronog uređenja Federacije Bosne i Hercegovine, Ahmed ef. Halilović, prof. arapskog jezika u Gazi Husrev-begovoj medresi u Sarajevu i istaknuti prevodilac, Nezim ef. Halilović Muderris, dugogodišnji direktor Vakufske direkcije, hatib džamije Kralj Fahd u Sarajevu i istaknuti ratni komandant IV Muslimanske slavne brigade u Konjicu, dr. Benjamin Kulovac specijalista urolog u Kliničkom Centru Koševo, Zejnil ef. Čolić, poznati šejh, general Sifet Podžić, komandant Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, Dževad Brgulja, oficir bivše vojske i jedan od ključnih oficira u žepskoj brigadi, Nihad ef. Halilović, svršenik Al-Azhara i mnogi drugi.

Danas se u džematu Žepa klanjaju dnevni namazi, džuma, teravija i bajrami.U Džematu Žepa je u 2006. i 2007. godini obnovljena i stavljena u funkciju vakufska zgrada, dimenzija 15X7 m., sa slijedećim sadržajima: kancelarija Medžlisa IZ-e Žepa sa bibliotekom, imamski stan, tri apartmana sa 8 ležajeva i dva poslovna prostora u kojima su otvoreni: prodavnica mješovite robe i kafana.

Federalno Ministrastvo za izbjeglice i raseljena lica je u te svrhe doniralo značajan dio građevinskog materijala, dok su ostatak potrebnih sredstava obezbijedili: Iranska ambasada u Sarajevu, Vakufska direkcija Sarajevo i Džematski odbor Žepa.U džematu se organizira godišnji mevlud u povodu proklanjavanja džamje, obilježavaju mubarek noći, organiziraju iftari i druge vjerske i kulturne aktivnosti.D